Vatorsecurities.se använder sig av cookies för att ge dig som besökare en så bra upplevelse som möjligt.

Acoustic cardiac diagnostics

Acarix är ett medicintekniskt bolag i tidig kommersiell fas som inriktar sig på att förändra och effektivisera den diagnostiska vårdkedjan för kransartärsjukdom som idag leder till att många patienter genomgår invasiva och hälsovådliga undersökningar i onödan. Acarix automatiserade akustiska system, CADScor®System, kan med hög säkerhet detektera blåsljud från hjärtat som uppkommer vid förträngningar i kransartärerna. Ljuden analyseras och översätts senare genom avancerade algoritmer till ett enkelt och handlingsbart provsvar.


Søren Rysholt Christiansen | VD

Kransartärssjukdom är en av de vanligaste hjärt- och kärlsjukdomarna som står för 1 av 6 dödsfall globalt. Upp till 90 procent av patienterna som besöker allmänläkare med symptom på kransartärssjukdom har de facto inte kransartärssjukdom. Acarix har utvecklat CADScor®System som med 96 % säkerhet kan exkludera upp till 50 procent av patienterna som idag presenterar symptom på kransartärssjukdom för sin allmänläkare. Acarix test är CE-Märkt och klart för försäljning. Försäljning är inplanerad att påbörjas Q2 2017. Publicerat: 2016-11-19