Vatorsecurities.se använder sig av cookies för att ge dig som besökare en så bra upplevelse som möjligt.

AlzeCure Pharma AB utvecklar två läkemedelskandidater inom Alzheimer med en marknadspotential om flera miljarder dollar. Den första kandidaten ACD678 har genomgått intensiv forskning inom AstraZeneca motsvarande 100 manår och SEK 200m, innan AlzeCure tog över projektet. Den andra molekylen, ACD855, har utvecklats helt inom AlzeCure och båda läkemedelskandidaterna är patenterade av bolaget. AlzeCure följs noggrant av flertalet stora läkemedelsbolag då forskningen anses vara mycket lovande. Teamet bakom AlzeCure utgjorde nyckelkompetensen inom AstraZenecas forskning på Alzheimer området och var även involverade i den BACE-hämmare som senare såldes till Eli Lilly för USD 400m. Den höga kvaliteten på bolagets läkemedelskandidater har möjliggjort att AlzeCure som ett svenskt bolag åstadkommit det ytterst sällsynta med att få forskningsbidrag från Amerikanska Alzheimer's Drug Discovery Foundation. Bolaget har även erhållit forskningsbidrag från svenska Alzheimerfonden och Vinnova.


Johan Sandin | VD

I detta avsnitt av Vatorpodden intervjuas AlzeCures VD Johan Sandin och styrelseordförande Thomas Pollare. De berättar om AlzeCures läkemedelskandidater för behandling av Alzheimers och den nyemission som genomfördes i juni 2017 och som ska ta bolaget fram till en börsnotering under 2018. Publicerad: 2017-08-10