Vatorsecurities.se använder sig av cookies för att ge dig som besökare en så bra upplevelse som möjligt.

A new generation of agarose based purification solutions.

Bio-Works är i en kommersiell produktionsfas och har utvecklat samt patenterat en miljövänlig och innovativ teknik för produktion av separationsmedia för biomolekyler. Kunderna är internationella och finns inom läkemedelsindustrin, livsmedelsindustrin och cleantech. Bolagets ledning har var för sig över 30 års erfarenhet av proteinseparation och har medverkat vid uppbyggandet av GE-Healthcares världsledande verksamhet inom just separationsteknik.

Inga podcasts hittades