Vatorsecurities.se använder sig av cookies för att ge dig som besökare en så bra upplevelse som möjligt.

Knowledge for Health

Biovica utvecklar blodtest för snabb och tillförlitlig utvärdering av behandling hos patienter med spridd cancer. Det första tillämpningsområdet för bolagets test, som marknadsförs under namnet DiviTumTM, är utvärdering av effekten av behandlingar vid spridd bröstcancer. Syftet är att ge onkologer konkreta beslutsunderlag för att optimera överlevnaden hos patienterna. Den totala marknadspotentialen för Biovicas test inom detta område i Europa och USA uppskattas överstiga 6 Mdr SEK/år.Anders Rylander | VD

I det senaste avsnittet av Vatorpodden berättar Anders Rylander (VD) och Mattias Bergqvist (VP Marketing & Sales and Clinical Development) om den kommande börsintroduktionen på Nasdaq First North med planerad första handelsdag den 29 mars. De berättar även om Biovicas deltagande på San Antonio Breast Cancer Symposium i december 2016, världens ledande bröstcancerkonferens, där de presenterade unika studieresultat som visar att Biovicas test redan efter två veckor kan utvärdera effekten av en cancerbehandling, där dagens standardmetoder kräver upp till fyra månader för att utvärdera respons på behandling. Publicerad: 2017-02-03


Anders Rylander | VD

I detta avsnitt av Vatorpodden berättar Biovicas VD Anders Rylander och VP of Marketing & Clinical Development Mattias Bergqvist om de nya unika studieresultaten som bevisar att Biovicas biomarkör DiviTum™ kan utvärdera behandlingseffekten på Pfizers nya bröstcancerläkemedel Palbociclib (Ibrance). Biovica presenterade data från de kliniska studierna på världens ledande bröstcancerkonferens San Antonio Breast Cancer Symposium.


Anders Rylander | VD

Lyssna på Biovicas vd Anders Rylander och marknadschef Mattias Bergqvist på Vatorpodden! Publicerat: 2016-06-21