Vatorsecurities.se använder sig av cookies för att ge dig som besökare en så bra upplevelse som möjligt.

Diamorph levererar avancerade

materiallösningar

Diamorph har huvudkontor i Stockholm samt enheter i Tjeckien och England. Diamorphs vision är att bli en globalt ledande nischleverantör av avancerade material.  Diamorphs näst största ägare är Latour.

Under första halvåret 2014 installerades en produktionsenhet för en ny generation slitkomponenter och arbetet har fortsatt med att fastställa processparametrar. Diamorphs brittiska och svenska team samarbetar med materialutveckling.  Tillsammans med kunder utför Diamorph fälttester av komponenter som tillverkats i den nya produktionsenheten.

Vator Securities har rådgivit Diamorph vid ett flertal kapitalanskaffningar. 

 

 2016 Q1

  • Net sales decreased by 8% to SEK 107.4 (116.9) million. Adjusted to fixed exchange rates, net sales decreased by 7%.
  • Operating profit reduced by 28% to SEK 32.9 (45.4) million.
  • Profit before tax, excluding non-recurring items, reduced by 35% to SEK 23.5 (36.0) million.