Vatorsecurities.se använder sig av cookies för att ge dig som besökare en så bra upplevelse som möjligt.

Världens mest robusta test för

pankreascancer

Immunovias tester bygger på en egen antikroppsplattform, helt ny för klinisk diagnostik, utvecklad efter mångårig forskning vid Lunds universitet. Antikroppsplattformen är den första i världen som är tillräckligt robust, känslig och specifik för att kunna mäta det aktuella sjukdomstillståndet på proteinnivå i blodet med hjälp av biomarkörer. För att bekräfta testets prestanda i en amerikansk population genomfördes en retrospektiv studie på 362 blodprov från en patientgrupp som tillhandahölls av Brenden-Colson Center for Pancreatic Care vid Oregon Health & Science University (OHSU) i Portland, USA. När man analyserar alla stadier av cancer i bukspottskörteln, blir nogrannheten i Immunovias test så hög som 96 %

Vator Securities var rådgivare till Immunovia i samband med en kapitalanskaffning om 43 miljoner kronor i början av 2014, och i nyemissionen och noteringen på Nasdaq First North, i december 2015. 

”Vator Securities prestation som rådgivare har varit över förväntan. Vator Securities-teamet besitter goda branschkunskaper och har därtill visat stort engagemang genom hela processen. Sammantaget har det lett till en framgångsrik finansieringsrunda. Vi är glada att ha anlitat Vator Securities som finansiell rådgivare.”

 

TIDIG UPPTÄCKT FÖRBÄTTRAR ÖVERLEVNADSPROGNOSEN DRAMATISKT

Kroppens egna immunsystem är det första att reagera när en sjukdom börjar utveckla sig. Detta gör att Immunovias test för att tidigt avgöra om en patient har bukspottkörtelcancer eller inte, genom ett enkelt blodprov, blir ett kraftfullt verktyg för läkaren.

Genom tidig diagnos där läkaren direkt kan sätta in rätt behandling mångfaldigas möjligheten till en effektiv behandling och därmed ökad överlevnad. 

 

IMMUNOVIAS TEKNOLOGI

Klicka här för att se filmen