Vatorsecurities.se använder sig av cookies för att ge dig som besökare en så bra upplevelse som möjligt.

Erbjudanden

Xbrane Biopharma genomför fullt garanterad företrädesemission om cirka 59 MSEK

 

Xbrane offentliggör prospekt i samband med fullt garanterad företrädesemission om cirka 59 MSEK.

Styrelsen i Xbrane Biopharma AB (publ) (”Xbrane” eller ”Bolaget”) beslutade den 28 februari 2019, med stöd av bemyndigande lämnat av årsstämman den 24 maj 2018, om en fullt garanterad nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 59 MSEK (”Företrädesemissionen”). Styrelsen i Xbrane har med anledning därav upprättat ett prospekt som idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Pressmeddelande

7 mars 2019
Xbrane offentliggör prospekt i samband med fullt garanterad företrädesemission om cirka 59 MSEK

Prospekt

Prospekt (PDF)

Teaser

Teaser (PDF)

Anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga på Bolagets samt Aqurats hemsida.

Tidsplan för Företrädesemissionen

Sista dag för handel med aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter: 5 mars 2019

Första dag för handel med aktier exklusive rätt att erhålla teckningsrätter: 6 mars 2019

Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen: 7 mars 2019

Prospektet offentliggörs och publiceras på Bolagets hemsida: 7 mars 2019

Teckningsperioden i Företrädesemissionen: 11 mars – 25 mars 2019

Handel med teckningsrätter: 11 mars – 21 mars 2019

Handel med BTA: 11 mars – 11 april 2019

Slutligt teckningsresultat i Företrädesemissionen offentliggörs: Omkring den 27 mars 2019

Handel med nya aktier inleds: Omkring den 15 april 2019

Leverans av nya aktier: Omkring den 17 april 2019