Vatorsecurities.se använder sig av cookies för att ge dig som besökare en så bra upplevelse som möjligt.

Erbjudanden

Inbjudan till teckning av aktier i AlzeCure Pharma AB

 

AlzeCure Pharma noteras på Nasdaq First North Premier

AlzeCure Pharma AB (”AlzeCure” eller ”Bolaget”), offentliggör erbjudande om förvärv av Bolagets aktier och ansöker om notering på Nasdaq First North Premier i Stockholm. I anledning därav har AlzeCure upprättat ett prospekt som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och som återfinns här nedan.

Pressmeddelande

20 november 2018
AlzeCures nyemission inför listning på Nasdaq First North Premier övertecknad

6 november 2018
AlzeCure offentliggör prospekt i samband med börsintroduktion på Nasdaq First North Premier

Teckningsåtaganden

Flertalet befintliga samt nya institutionella och kvalificerade investerare har på förhand åtagit sig att teckna aktier för totalt cirka 155 miljoner SEK, vilket motsvarar cirka 77 procent av Erbjudandet. Däribland kan nämnas Alzheimerfonden, William Gunnarsson och Peter Thelin.

Erbjudandet i sammandrag

Pris: 14,00 kr per aktie

Anmälningsperiod för allmänheten: 7 november – 16 november 2018

Likviddag: 22 november 2018

Beräknad första dag för handel: 28 november

Prospekt

Prospekt (PDF)