Vatorsecurities.se använder sig av cookies för att ge dig som besökare en så bra upplevelse som möjligt.

Laddar Evenemang

Roadshow med Cytovac AB inför planerad notering på NASDAQ First North PremierGenom min anmälan till eventet samtycker jag till att Vator Securities behandlar och lagrar de uppgifter jag har angivit. Vator Securities använder informationen för att kunna förutse antal närvarade vid evenemanget, om det finns speciella behov vad gäller mat samt komma i kontakt med dig för allmän information inför eventet. Dina uppgifter raderas helt ur Vator Securities bokningssystem när eventet är genomfört.

Eventet arrangeras på Elite Hotel Park Avenue, Kungsportsavenyen 36

Om Cytovac AB

Cytovac är ett biofarmaceutiskt bolag i klinisk fas som utvecklar och producerar innovativa immunoterapier med ett primärt fokus på sällsynta sjukdomar. Bolaget är aktivt inom individualiserade cellbaserade behandlingar mot solida tumörer och använder plattformen ALECSAT (Autologous Lymphoid Effector Cells Specific Against Tumor), som har utvecklats av bolaget, för behandling av cancerformer med ett stort medicinskt behov.

CTA-baserad immunterapiplattform lämplig för individanpassad cancerbehandling
Cytovacs behandlingar riktar sig mot solida tumörer med ett stort antal CTA:er (cancertestisantigener) på tumörcellens ytor. Behandlingen skiljer sig från nyligen lanserade cancerbehandlingar och de flesta kandidater under utveckling eftersom den riktar sig mot ett urval av tumörantigener istället för endast en. Friska celler påverkas inte av ALECSAT-behandling, vilket minskar risken för allvarliga biverkningar och eliminerar behovet av immunosuppressiva läkemedel som medför en risk för infektioner. ALECSAT-plattformen genererar tumörreaktiva effektorceller som riktar sig mot ett brett utbud av tumörassocierade antigener med hjälp av ett enda blodprov från patienten.

Cytovacs ALECSAT-cellterapi aktiverar patientens egna immunceller för att angripa ett brett utbud av CTA:er. Den slutliga ALECSAT-produkten består av aktiverade cytotoxiska T-celler och NK-celler som utvunnits från lymfocyter isolerade från ett patientblodprov. Celler aktiveras och odlas utanför patientens kropp och levereras därefter tillbaka till patienten där de angriper cancerceller och förstärker patientens immunsystem.

Pågående fullrekryterad fas II-studie inom glioblastom
Cytovac har idag en pågående fullrekryterad fas II-studie inom aggressiv hjärncancer, glioblastom, och har slutfört fyra kliniska fas I-studier inom glioblastom, prostatacancer och pankreascancer, utan några påvisade allvarliga biverkningar. Den slutförda fas I-studien inom hjärncancer (glioblastom) visade effektsignal i form av positiv tumörrespons och identifierades i sju av tio patienter som slutförde studien, vilket indikerar ökad överlevnad. Bolaget planerar att publicera fas II-data (PFS) under första halvåret 2020 och full fas II-data under första halvåret 2021. Fas II-studien genomförs i nära samarbete med fyra stora sjukhus i Sverige. Cytovacs strategi är att avsluta fas II-studien för att sedan söka en partner för en större fas III-studie och kommersialisering av ALECSAT.

Stort behov av bättre behandlingar för glioblastom
Patienter som lider av glioblastom har en medianöverlevnad på cirka 15 månader, vilket visar på ett stort behov av bättre behandlingar än som finns tillgängliga på marknaden per dagen för Prospektet. Glioblastom är en sällsynt sjukdom, för vilken Cytovac har erhållit särläkemedelsstatus, vilket innebär marknadsexklusivitet i sju år i USA och tio år i EU. Särläkemedelsstatus skapar även förutsättningar för en förenklad regulatorisk process för godkännande av produkten. Bolaget bedömer att den adresserbara marknaden i USA och EU5 (Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Italien and Spanien) för glioblastom uppgår till cirka 300 MUSD.

Cytovacs produktportfölj
Cytovacs projektportfölj består av fem immunterapikandidater med samma verkningsmekanism, inom glioblastom, sarkom, trippelnegativ bröstcancer, prostatacancer och pankreascancer. Cytovac har genomfört fyra kliniska fas I-studier inom glioblastom, pankreascancer och prostatacancer. Under H1 2019 rekryterades den sista patienten till den pågående fas II-studien CV-006 inom glioblastom. Fas IIa vid trippelnegativ bröstcancer och sarkom planeras att starta under H2 2019 respektive H1 2020.

Tack vare positiva säkerhetsresultat från flera genomförda fas I-studier med ALECSAT bedömer Cytovac att bolaget har goda förutsättningar för att kunna starta direkt i fas II för de kommande studierna inom sarkom och trippelnegativ bröstcancer (TNBC). Att starta direkt i fas II skulle spara totala utvecklingskostnader, förkorta tiden till marknadsgodkännande och öka Cytovacs attraktivitet hos potentiella framtida samarbetspartners. Cytovac planerar att genomföra fas I/II inom sarkom och planerar att inleda studien under det första halvåret 2020. Bolaget planerar att inleda en forskardriven fas I/II studie inom TNBC under andra halvåret 2019. Cytovac förbereder kommersialisering och har redan etablerat en godkänd GMP-tillverkningsanläggning och forskningsavdelning med en skalbar produktionsprocess.

I tillägg till den befintliga produktportföljen, undersöker Cytovac möjligheten att expandera till andra solida tumörindikationer, såsom till exempel lungcancer, vilket bolaget bedömer skulle öka den totala marknaden och attraktiviteten hos potentiella samarbetspartners.

För mer information hänvisas till det fullständiga prospektet som kommer att finnas tillgängligt från teckningsperiodens start.

 Genom min anmälan till eventet samtycker jag till att Vator Securities behandlar och lagrar de uppgifter jag har angivit. Vator Securities använder informationen för att kunna förutse antal närvarade vid evenemanget, om det finns speciella behov vad gäller mat samt komma i kontakt med dig för allmän information inför eventet. Dina uppgifter raderas helt ur Vator Securities bokningssystem när eventet är genomfört.

Eventet arrangeras på Elite Hotel Esplanade, Mäster Johansgatan 15

Om Cytovac AB

Cytovac är ett biofarmaceutiskt bolag i klinisk fas som utvecklar och producerar innovativa immunoterapier med ett primärt fokus på sällsynta sjukdomar. Bolaget är aktivt inom individualiserade cellbaserade behandlingar mot solida tumörer och använder plattformen ALECSAT (Autologous Lymphoid Effector Cells Specific Against Tumor), som har utvecklats av bolaget, för behandling av cancerformer med ett stort medicinskt behov.

CTA-baserad immunterapiplattform lämplig för individanpassad cancerbehandling
Cytovacs behandlingar riktar sig mot solida tumörer med ett stort antal CTA:er (cancertestisantigener) på tumörcellens ytor. Behandlingen skiljer sig från nyligen lanserade cancerbehandlingar och de flesta kandidater under utveckling eftersom den riktar sig mot ett urval av tumörantigener istället för endast en. Friska celler påverkas inte av ALECSAT-behandling, vilket minskar risken för allvarliga biverkningar och eliminerar behovet av immunosuppressiva läkemedel som medför en risk för infektioner. ALECSAT-plattformen genererar tumörreaktiva effektorceller som riktar sig mot ett brett utbud av tumörassocierade antigener med hjälp av ett enda blodprov från patienten.

Cytovacs ALECSAT-cellterapi aktiverar patientens egna immunceller för att angripa ett brett utbud av CTA:er. Den slutliga ALECSAT-produkten består av aktiverade cytotoxiska T-celler och NK-celler som utvunnits från lymfocyter isolerade från ett patientblodprov. Celler aktiveras och odlas utanför patientens kropp och levereras därefter tillbaka till patienten där de angriper cancerceller och förstärker patientens immunsystem.

Pågående fullrekryterad fas II-studie inom glioblastom
Cytovac har idag en pågående fullrekryterad fas II-studie inom aggressiv hjärncancer, glioblastom, och har slutfört fyra kliniska fas I-studier inom glioblastom, prostatacancer och pankreascancer, utan några påvisade allvarliga biverkningar. Den slutförda fas I-studien inom hjärncancer (glioblastom) visade effektsignal i form av positiv tumörrespons och identifierades i sju av tio patienter som slutförde studien, vilket indikerar ökad överlevnad. Bolaget planerar att publicera fas II-data (PFS) under första halvåret 2020 och full fas II-data under första halvåret 2021. Fas II-studien genomförs i nära samarbete med fyra stora sjukhus i Sverige. Cytovacs strategi är att avsluta fas II-studien för att sedan söka en partner för en större fas III-studie och kommersialisering av ALECSAT.

Stort behov av bättre behandlingar för glioblastom
Patienter som lider av glioblastom har en medianöverlevnad på cirka 15 månader, vilket visar på ett stort behov av bättre behandlingar än som finns tillgängliga på marknaden per dagen för Prospektet. Glioblastom är en sällsynt sjukdom, för vilken Cytovac har erhållit särläkemedelsstatus, vilket innebär marknadsexklusivitet i sju år i USA och tio år i EU. Särläkemedelsstatus skapar även förutsättningar för en förenklad regulatorisk process för godkännande av produkten. Bolaget bedömer att den adresserbara marknaden i USA och EU5 (Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Italien and Spanien) för glioblastom uppgår till cirka 300 MUSD.

Cytovacs produktportfölj
Cytovacs projektportfölj består av fem immunterapikandidater med samma verkningsmekanism, inom glioblastom, sarkom, trippelnegativ bröstcancer, prostatacancer och pankreascancer. Cytovac har genomfört fyra kliniska fas I-studier inom glioblastom, pankreascancer och prostatacancer. Under H1 2019 rekryterades den sista patienten till den pågående fas II-studien CV-006 inom glioblastom. Fas IIa vid trippelnegativ bröstcancer och sarkom planeras att starta under H2 2019 respektive H1 2020.

Tack vare positiva säkerhetsresultat från flera genomförda fas I-studier med ALECSAT bedömer Cytovac att bolaget har goda förutsättningar för att kunna starta direkt i fas II för de kommande studierna inom sarkom och trippelnegativ bröstcancer (TNBC). Att starta direkt i fas II skulle spara totala utvecklingskostnader, förkorta tiden till marknadsgodkännande och öka Cytovacs attraktivitet hos potentiella framtida samarbetspartners. Cytovac planerar att genomföra fas I/II inom sarkom och planerar att inleda studien under det första halvåret 2020. Bolaget planerar att inleda en forskardriven fas I/II studie inom TNBC under andra halvåret 2019. Cytovac förbereder kommersialisering och har redan etablerat en godkänd GMP-tillverkningsanläggning och forskningsavdelning med en skalbar produktionsprocess.

I tillägg till den befintliga produktportföljen, undersöker Cytovac möjligheten att expandera till andra solida tumörindikationer, såsom till exempel lungcancer, vilket bolaget bedömer skulle öka den totala marknaden och attraktiviteten hos potentiella samarbetspartners.

För mer information hänvisas till det fullständiga prospektet som kommer att finnas tillgängligt från teckningsperiodens start.

 Genom min anmälan till eventet samtycker jag till att Vator Securities behandlar och lagrar de uppgifter jag har angivit. Vator Securities använder informationen för att kunna förutse antal närvarade vid evenemanget, om det finns speciella behov vad gäller mat samt komma i kontakt med dig för allmän information inför eventet. Dina uppgifter raderas helt ur Vator Securities bokningssystem när eventet är genomfört.

Eventet arrangeras på IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16

Om Cytovac AB

Cytovac är ett biofarmaceutiskt bolag i klinisk fas som utvecklar och producerar innovativa immunoterapier med ett primärt fokus på sällsynta sjukdomar. Bolaget är aktivt inom individualiserade cellbaserade behandlingar mot solida tumörer och använder plattformen ALECSAT (Autologous Lymphoid Effector Cells Specific Against Tumor), som har utvecklats av bolaget, för behandling av cancerformer med ett stort medicinskt behov.

CTA-baserad immunterapiplattform lämplig för individanpassad cancerbehandling
Cytovacs behandlingar riktar sig mot solida tumörer med ett stort antal CTA:er (cancertestisantigener) på tumörcellens ytor. Behandlingen skiljer sig från nyligen lanserade cancerbehandlingar och de flesta kandidater under utveckling eftersom den riktar sig mot ett urval av tumörantigener istället för endast en. Friska celler påverkas inte av ALECSAT-behandling, vilket minskar risken för allvarliga biverkningar och eliminerar behovet av immunosuppressiva läkemedel som medför en risk för infektioner. ALECSAT-plattformen genererar tumörreaktiva effektorceller som riktar sig mot ett brett utbud av tumörassocierade antigener med hjälp av ett enda blodprov från patienten.

Cytovacs ALECSAT-cellterapi aktiverar patientens egna immunceller för att angripa ett brett utbud av CTA:er. Den slutliga ALECSAT-produkten består av aktiverade cytotoxiska T-celler och NK-celler som utvunnits från lymfocyter isolerade från ett patientblodprov. Celler aktiveras och odlas utanför patientens kropp och levereras därefter tillbaka till patienten där de angriper cancerceller och förstärker patientens immunsystem.

Pågående fullrekryterad fas II-studie inom glioblastom
Cytovac har idag en pågående fullrekryterad fas II-studie inom aggressiv hjärncancer, glioblastom, och har slutfört fyra kliniska fas I-studier inom glioblastom, prostatacancer och pankreascancer, utan några påvisade allvarliga biverkningar. Den slutförda fas I-studien inom hjärncancer (glioblastom) visade effektsignal i form av positiv tumörrespons och identifierades i sju av tio patienter som slutförde studien, vilket indikerar ökad överlevnad. Bolaget planerar att publicera fas II-data (PFS) under första halvåret 2020 och full fas II-data under första halvåret 2021. Fas II-studien genomförs i nära samarbete med fyra stora sjukhus i Sverige. Cytovacs strategi är att avsluta fas II-studien för att sedan söka en partner för en större fas III-studie och kommersialisering av ALECSAT.

Stort behov av bättre behandlingar för glioblastom
Patienter som lider av glioblastom har en medianöverlevnad på cirka 15 månader, vilket visar på ett stort behov av bättre behandlingar än som finns tillgängliga på marknaden per dagen för Prospektet. Glioblastom är en sällsynt sjukdom, för vilken Cytovac har erhållit särläkemedelsstatus, vilket innebär marknadsexklusivitet i sju år i USA och tio år i EU. Särläkemedelsstatus skapar även förutsättningar för en förenklad regulatorisk process för godkännande av produkten. Bolaget bedömer att den adresserbara marknaden i USA och EU5 (Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Italien and Spanien) för glioblastom uppgår till cirka 300 MUSD.

Cytovacs produktportfölj
Cytovacs projektportfölj består av fem immunterapikandidater med samma verkningsmekanism, inom glioblastom, sarkom, trippelnegativ bröstcancer, prostatacancer och pankreascancer. Cytovac har genomfört fyra kliniska fas I-studier inom glioblastom, pankreascancer och prostatacancer. Under H1 2019 rekryterades den sista patienten till den pågående fas II-studien CV-006 inom glioblastom. Fas IIa vid trippelnegativ bröstcancer och sarkom planeras att starta under H2 2019 respektive H1 2020.

Tack vare positiva säkerhetsresultat från flera genomförda fas I-studier med ALECSAT bedömer Cytovac att bolaget har goda förutsättningar för att kunna starta direkt i fas II för de kommande studierna inom sarkom och trippelnegativ bröstcancer (TNBC). Att starta direkt i fas II skulle spara totala utvecklingskostnader, förkorta tiden till marknadsgodkännande och öka Cytovacs attraktivitet hos potentiella framtida samarbetspartners. Cytovac planerar att genomföra fas I/II inom sarkom och planerar att inleda studien under det första halvåret 2020. Bolaget planerar att inleda en forskardriven fas I/II studie inom TNBC under andra halvåret 2019. Cytovac förbereder kommersialisering och har redan etablerat en godkänd GMP-tillverkningsanläggning och forskningsavdelning med en skalbar produktionsprocess.

I tillägg till den befintliga produktportföljen, undersöker Cytovac möjligheten att expandera till andra solida tumörindikationer, såsom till exempel lungcancer, vilket bolaget bedömer skulle öka den totala marknaden och attraktiviteten hos potentiella samarbetspartners.

För mer information hänvisas till det fullständiga prospektet som kommer att finnas tillgängligt från teckningsperiodens start.