Vatorsecurities.se använder sig av cookies för att ge dig som besökare en så bra upplevelse som möjligt.

Nyheter

Framgångsrikt rådgivningsuppdrag för Vikingaliv

11 juni 2015

Vator Securities har varit finansiell rådgivare till Vikingaliv och bistått med att anskaffa både bankfinansiering och aktiekapital. Våren 2017 öppnar ”Vikingaliv”, eller ”Life of Vikings”- en upplevelseattraktion som tar med besökarna på en dramatiserad resa genom vikingarnas värld.

Läs mer

Framgångsrikt rådgivningsuppdrag för Immunovia

20 maj 2015

Immunovia AB är ett svenskt molekylärdiagnostikbolag som har utvecklat vad som kan bli världens första robusta test för tidig diagnostisering av bukspottkörtelcancer, som är den fjärde mest dödliga cancerformen.

Läs mer

Framgångsrikt rådgivningsuppdrag för IRRAS

24 mars 2015

IRRAS har utvecklat ett unikt pump- och katetersystem för effektiv dränering av vätskor från och för lokal administrering av läkemedel i kroppen.

Läs mer

Framgångsrikt rådgivningsuppdrag för Bio-Works Technologies

18 december 2014

Bio-Works har utvecklat och patentsökt en miljövänlig och innovativ teknik för produktion av separationsmedia för biomolekyler. Bolaget är i en kommersiell produktionsfas och har sitt säte och sin fabrik i Uppsala.

Läs mer