Vatorsecurities.se använder sig av cookies för att ge dig som besökare en så bra upplevelse som möjligt.

Private Office

Private Office är Vator Securities unika Private Banking-koncept och erbjuds till firmans Core och BlackLine-kunder.

Private Office erbjuds till Vator Securities Core- och BlackLine-kunder och levereras på en öppen arkitektur – på Nordnets plattform – med syftet att kunna ge bästa möjliga värde till våra kunder. Att arbeta på Nordnets plattform ger våra kunder det bästa av två världar: kundmedel förvaras hos Nordnet Bank som ständigt förbättrar sin digitala plattform och erbjuder ett brett utbud av produkter samtidigt som förvaltningsansvaret tas av Vator Securities under det unika Private Office-konceptet.

Konceptet Private Office är heltäckande och inkluderar kapitalförvaltning som normalt är förbehållen institutionella investerare, tillgång till unika investeringsmöjligheter såsom börsintroduktioner och private placements, rådgivning inom pension och försäkringar samt en möjlighet att ta del av Nordnets bolåneprodukt med ränta från 0,69 %*.

*För mer information och aktuella villkor, vänligen besök www.nordnet.se

Vilken kundkategori tillhör du?

Beroende på portföljstorlek tilldelas du som kund en kategoritillhörighet, Core eller BlackLine. Som Core-kund har du en finansiell portfölj om minst 10 miljoner SEK och möjlighet att placera minst 2 miljoner SEK i vårt Private Office-erbjudande. Du blir prioriterade vid tilldelningsdiskussioner och står även på tur för att bli inbjuden till Vator Securities kundgrupp BlackLine.

Som BlackLine-kund har du en finansiell portfölj om minst 50 miljoner SEK och blir högst prioriterad vid tilldelningsdiskussioner vid teckning för en emission och får exklusiva investeringsförslag som erbjuds av de bolag Vator Securities rådger. Det kan handla om en private placement, en blocktransaktion eller möjligheten att bli ägare i exempelvis en unik livsstilsattraktion som Fotografiska i London. Som BlackLine-kund får du därutöver möjlighet att följa ett aktuellt bolag som Vator Securities rådger från ett tidigt skede, innan bolaget presenteras för andra, samt delta på specifika fabriksbesök som i första hand är för BlackLine-kunder.

Vator Securities kundgrupper Core och BlackLine vänder sig primärt till professionella kunder. Årsavgiften för Core- och BlackLine-kunder är 12 500 kronor inklusive mervärdesskatt. För att få ytterligare information om förmåner kopplade till Core och BlackLine eller hur du begär att bli klassificerad som professionell kund, tveka inte att kontakta oss via din kontaktperson på Vator Securites.

Investeringsfilosofi

Ingen besitter en kristallkula. Vi spår inte i marknadens eventuella upp- och nedgångar på kort sikt. Vi koncentrerar oss på de saker vi kan påverka i förvaltningen för våra kunder:

  • Diversifiera kundens tillgångar geografiskt.
  • Hitta rätt balans mellan aktier och räntor.
  • Hålla en hög exponering mot de dimensioner som över tid levererar en överavkastning.
  • Förbli disciplinerad i förvaltningen och leverera förutsägbarhet.

För att fånga den överavkastning som småbolag och värdebolag genererar tillämpar vi en disciplinerad och tålmodig handelsstrategi. Vi varken säljer eller köper när marknaden befinner sig i paniktillstånd respektive eufori. Vi investerar och behåller våra positioner globalt med en viss överallokering mot Sverige med huvudsaklig koncentration mot värdebolag och småbolag.

Vi finner ett starkt stöd för vår investeringsfilosofi som bygger på fondandelsfonder dels genom vår faktiska track record och dels genom årtionden av akademisk forskning som visar att småbolag och värdebolag över tid har genererat en högre riskjusterad avkastning jämfört med storbolag och tillväxtbolag.

Investeringsfilosofin levereras i form av Vator Securities två fonder VAPP100 och VAPP60 alternativt genom diskretionär förvaltning

Investeringsfilosofi VAPP (PDF)

Informationsbroschyr VAPP 100 och VAPP 60 (PDF)

VAPP 100

VAPP 100 är en aktivt förvaltad aktiefond med en hundraprocentig aktiestrategi. Fondens målsättning är att över tid generera en genomsnittlig årlig avkastning på mellan 7 och 9 procent. Fonden investerar globalt med viss tyngdpunkt i Sverige och med huvudsakligt fokus på värdebolag och småbolag. Fonden tillämpar en s.k. aktiv vinstpositionering, vilket innebär att de positioner som har gått bäst realiseras systematiskt. Härigenom återställs positioneringen och riskfördelningen i enlighet med den långsiktiga strategin.

Målgrupp

Fondens målgrupp är både privatpersoner och institutioner. Fonden riktar sig till den kund som vill ha en placering med hög risk och kan acceptera att relativt stora svängningar i andelsvärdet kan förekomma. Fonden kan användas som en del i en sparportfölj för att öka risknivån jämfört med att bara spara i t.ex. en blandfond eller räntefond. Placeringshorisonten bör vanligtvis vara minst fem år.

Produktblad VAPP 100 (PDF)

Fondbestämmelser VAPP 100 (PDF)

VAPP 100 A KIID (PDF)

VAPP 100 B KIID (PDF)

VAPP 100 C KIID (PDF)

VAPP 60

VAPP 60 är en aktivt förvaltad allokeringsfond innehållandes 60 % aktier och 40 % statsskuldväxlar. Fondens målsättning är att över tid generera en genomsnittlig årlig avkastning på mellan 5 och 7 procent. Fonden investerar globalt med viss tyngdpunkt i Sverige och med huvudsakligt fokus på värdebolag och småbolag. Fonden tillämpar en s.k. aktiv vinstpositionering vilket innebär att de positioner som har gått bäst realiseras systematiskt. Härigenom återställs positioneringen och riskfördelningen i enlighet med den långsiktiga strategin.

Målgrupp

Fondens målgrupp är både privatpersoner och institutioner. Fonden riktar sig till den kund som vill ha en placering med medelhög risk och kan acceptera att vissa svängningar i andelsvärdet kan förekomma. Fonden kan användas som en del i en sparportfölj för att sänka risknivån något jämfört med att bara spara i en ren aktiefond. Placeringshorisonten bör vanligtvis vara minst tre år.

Produktblad VAPP 60 (PDF)

Fondbestämmelser VAPP 60 (PDF)

VAPP 60 A KIID (PDF)

VAPP 60 B KIID (PDF)

VAPP 60 C KIID (PDF)