Pågående emissioner

För närvarande har vi inga pågående emissioner.

Kundkännedom
Kommer du lägga en order över 15 000 EUR*, är du en Politisk exponerad person (PEP) eller boende utanför EU/EES? Om ja så behöver du fylla i en kundkännedomsblankett.

Kundkännedomsblankett

*enskilt eller sammanlagt belop

Genomförda emissioner

ExpreS²ion Biotechnologies TO 8

Transaktionstyp
Nyttjande av teckningsoption TO 8

Belopp
Högst cirka 18,3 MSEK

År
2023

WntResearch TO 6

Transaktionstyp
Nyttjande av teckningsoption TO 6

Belopp
Högst cirka 14,7 MSEK

År
2023

Moberg Pharma

Transaktionstyp
Företrädesemission

Belopp
Ca 100 MSEK

År
2023

Medfield Diagnostics

Transaktionstyp
Företrädesemission

Belopp
Ca 32,5 MSEK

År
2023

AAC Clyde Space

Transaktionstyp
Företrädesemission

Belopp
Ca 73,7 MSEK

År
2023

ChromoGenics

Transaktionstyp
Företrädesemission

Belopp
Ca 30 MSEK

År
2023

ZignSec

Transaktionstyp
Företrädesemission

Belopp
Ca 26,2 MSEK

År
2023

SeaTwirl TO 3

Transaktionstyp
Nyttjande av teckningsoption TO 3

Belopp
Högst cirka 16,7 MSEK

År
2023

Amniotics TO 2

Transaktionstyp
Nyttjande av teckningsoption TO 2

Belopp
Högst cirka 6 MSEK

År
2023

ExpreS²ion Biotech Holding

Transaktionstyp
Företrädesemission

Belopp
Ca 102,4 MSEK

År
2023

Immunovia

Transaktionstyp
Företrädesemission

Belopp
Ca 202,2 MSEK

År
2023

ChromoGenics TO 4

Transaktionstyp
Nyttjande av teckningsoption TO 4

Belopp
Högst cirka 11,2 MSEK

År
2023

ChromoGenics TO 5

Transaktionstyp
Nyttjande av teckningsoption TO 5

Belopp
Högst cirka 12,9 MSEK

År
2023

SciBase Holding

Transaktionstyp
Företrädesemission

Belopp
Ca 79,6 MSEK

År
2023

Synartro

Transaktionstyp
Företrädesemission

Belopp
Ca 10 MSEK

År
2023

Amniotics

Transaktionstyp
Företrädesemission

Belopp
Ca 36,1 MSEK

År
2023

Plexian TO 7

Transaktionstyp
Nyttjande av teckningsoption TO 7

Belopp
Högst 8,2 MSEK

År
2023

JonDeTech TO 1

Transaktionstyp
Nyttjande av teckningsoption TO 1

Belopp
Högst 24,4 MSEK

År
2023

SeaTwirl

Transaktionstyp
Företrädesemission

Belopp
Ca 64,5 MSEK

År
2023

WntResearch

Transaktionstyp
Företrädesemission

Belopp
Ca 40 MSEK

År
2022

Idogen

Transaktionstyp
Företrädesemission

Belopp
Ca 43,7 MSEK

År
2022

Plexian

Transaktionstyp
Företrädesemission

Belopp
Ca 32,8 MSEK

År
2022

Urb-it

Transaktionstyp
Företrädesemission

Belopp
Ca 196 MSEK

År
2022

JonDeTech

Transaktionstyp
Företrädesemission

Belopp
Ca 42,4 MSEK

År
2022

ChromoGenics

Transaktionstyp
Företrädesemission

Belopp
Ca 39,7 MSEK

År
2022

InCoax Networks

Transaktionstyp
Företrädesemission

Belopp
Ca 50,1 MSEK

År
2022

Idogen AB

Transaktionstyp
Nyttjande av teckningsoption TO 5

Belopp
Högst 25,4 MSEK

År
2022

Precise Biometrics AB

Transaktionstyp
Företrädesemission

Belopp
Ca 42,5 MSEK

År
2022

ZignSec AB

Transaktionstyp
Företrädesemission

Belopp
Ca 59,2 MSEK

År
2022

Moberg Pharma AB

Transaktionstyp
Företrädesemission

Belopp
Ca 121 MSEK

År
2022

S2Medical AB

Transaktionstyp
Företrädesemission

Belopp
Ca 30,1 MSEK

År
2022

Expres2ion Biotech Holding AB

Transaktionstyp
Företrädesemission

Belopp
Ca 73 MSEK

År
2022

Rebelle AB

Transaktionstyp
IPO

Belopp
200 MSEK

År
2022