Företrädesemission i Immunovia AB

Teckningstid: 2023-03-23 - 2023-04-06

Teckningskurs: 6,70 SEK per aktie

Emissionsbelopp: Cirka 202,2 MSEK

Immunovia AB

Pris: 6,70 SEK per aktie
Courtage: Inget courtage utgår
Emissionsvolym: Cirka 202,2 miljoner SEK
Teckningsperiod: 23 mars – 6 april 2023
Handel med teckningsrätter: 23 mars – 3 april 2023
Handel med BTA: Handel med BTA kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market från den 23 mars 2023 fram till omvandling av BTA till aktier, vilket beräknas ske omkring en vecka efter att Bolagsverket registrerat emissionen
Marknadsplats: Nasdaq First North Stockholm
Bolagets hemsida: www.immunovia.com

Om Immunovia
Immunovia AB är ett diagnostikföretag med visionen att revolutionera den blodbaserade diagnostiken och öka överlevnadsfrekvensen för patienter med cancer. Immunovias aktie finns sedan den 1 december 2015 på Nasdaq Stockholm First North (ticker: IMMNOV) och handlas sedan den 3 april 2018 på Nasdaq Stockholm. Företaget har sitt huvudkontor i Lund, Sverige.