Vatorsecurities.se använder sig av cookies för att ge dig som besökare en så bra upplevelse som möjligt.
28 maj 2021

Fyra nya delägare i Vator Securities

Vator Securities etablerades för tio år sedan och fortsätter sin expansion. Härmed tillkännages befordran av fyra anställda till nya delägare i Vator Securities: Erik Sjöström, Erik Röjvall, Felicia Rittemar samt Anders Arviken.

Genom våra nya delägare breddar och stärker Vator Securities ytterligare sin kunskapsbas. Tillträdande delägare representerar en bred och mångårig yrkeserfarenhet inom bland annat aktieanalys, projektledning, investeringsverksamhet samt aktieförvaltning. Genom uppvisade ledaregenskaper och hängivet engagemang för våra klienter är det för mig en förmån att få välkomna våra nya delägare, säger Homan Panahi, Managing Partner på Vator Securities, i en kommentar.

Rollen som Executive Advisor inrättas för att tillvarata mångårig yrkeserfarenhet av aktieförvaltning och från rollen som investeringsansvarig. Härmed tillförs värdefull erfarenhet från köpsidan för att än mer effektivt inventera och matcha investerares kravprofil mot Vator Securities uppdragsgivare.

I rollen som Executive Advisor tilldelas Erik Sjöström två viktiga funktioner; dels att bygga starka relationer med institutionella investerare, dels att agera rådgivare mot företagskunder i kapitalmarknadsfrågor. Erik har 25 års erfarenhet som förvaltare av fonder och pensionskapital, bland annat som chef för den fundamentala aktieförvaltningen på Skandia. Som förvaltare har Erik investerat i både stora och små tillväxtbolag samt suttit i ett flertal börsbolags valberedningar. Erik ingår i styrelsen för Första AP-fonden.

Som Executive Advisor rådgiver Erik Röjvall styrelser och företagsledningar kring kapitalmarknadsrelaterade och strategiska frågor. Erik har tidigare arbetat drygt 20 år som bland annat Senior Investment Manager hos investmentbolaget AB Industrivärden och strategikonsult hos globala och Harvardrelaterade Monitor Group USA. Erik har gedigen erfarenhet av aktiemarknaden, som rådgivare åt styrelser och koncernledningar i ett flertal globala företag och industrier, och har arbetat i fler än tio länder.

I rollen som Director är Felicia Rittemar sedan 2019 Vator Securities healthcare-specialist. Med en vetenskaplig bakgrund från Karolinska Institutet, Venture Capital-erfarenhet samt flertalet styrelseuppdrag från innovativa biotech- och medtech-bolag, adderar Felicia unik sektorkompetens kombinerat med ett aktiemarknadsperspektiv. Felicia fokuserar primärt på tillväxtbolag som bedriver innovativ utveckling av läkemedel och medicintekniska produkter.

Anders Arviken tillhör sedan 2018 Vator Securities Corporate Finance-team med fokus på transaktionsrådgivning och origination. Med sektorkunskap inom både Tech, Gaming och Life Science har Anders i rollen som Director under de senaste fem åren agerat rådgivare till företagsledningar och styrelser i närmare 50 transaktioner inom ECM och M&A. Anders har mer än 10 års erfarenhet av kapitalmarknad, strategi- och finansieringsfrågor från Investment Banking samt även från rollen som Investment Manager.