Kundkännedom

Kommer du lägga en order över 15 000 EUR*, är du en Politisk exponerad person (PEP) eller boende utanför EU/EES? Då behöver du fylla i en kundkännedomsblankett.

Vi som emissionsinstitut är skyldiga att inhämta den informationen enligt Penningtvättslagen, vilken ställer höga krav på att ha god kännedom om dig som kund samt de transaktioner vi utför.

*enskilt eller sammanlagt belopp

För dig som vill delta i en emission

Kundkännedom för fysisk person

Fyll i och signera med BankID

Signering med BankID


Kundkännedom för juridisk person

Fyll i och signera med BankID

Signering med BankID


Vid eventuella frågor är du välkommen att höra av dig till emissioner@vatorsec.se.