14 juni 2024

Notering av Tingsvalvet Fastighets AB på Nasdaq First North Growth Market

Vator Securities agerar Listing Agent för Tingsvalvet Fastighets AB vid noteringen på Nasdaq First North Growth Market.

Om Tingsvalvet Fastighets AB (publ):

Tingsvalvet är ett kassaflödesdrivet fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter med hög direktavkastning, särskilt i starka lokala lägen i Mellansverige. Den 31 mars 2024 uppgick fastighetsvärdet till cirka 1,9 miljarder kronor. Bolaget förvärvar, förädlar och utvecklar högavkastande kommersiella fastigheter och äger lättförvaltade fastigheter med starka kassaflöden och stabila hyresgäster. Tingsvalvet har en diversifierad fastighetsportfölj med en genomsnittlig kontraktslängd på 7,9 år.

Tingsvalvets styrelse bedömer att en notering på Nasdaq First North skapar bättre förutsättningar för framtida värdeskapande och ett ökat intresse för verksamheten och bolaget från analytiker, allmänheten, institutionella investerare samt andra intressenter. Noteringen vid Nasdaq First North bedöms vidare utgöra en kvalitetsstämpel mot potentiella kunder, samarbetspartners och leverantörer.

Hemsida:  https://www.tingsvalvet.se/