Vatorsecurities.se använder sig av cookies för att ge dig som besökare en så bra upplevelse som möjligt.

Nyheter

Unleashing a paradigm shift in early detection of pancreatic cancer

24 september 2021

Advancing into commercial phase, Immunovia has achieved a strong launch of its first product IMMray PanCan-d which was shortly followed by backing of the largest US patient organization Pancreatic Cancer Action Network (PanCAN) and the US National Pancreas Foundation (NPF).

Such support provides real-world commercial third-party validation and should reinforce the capital market’s confidence in the test’s performance and clinical utility offer.

Läs mer

Vator Securities rådger Sprint Bioscience i 67 MSEK företrädesemission

7 september 2021

Vator Securities agerar som finansiell rådgivare i samband med transaktionen om cirka SEK 67,6 miljoner.

Sprint Bioscience utvecklar småmolekylära first-in-class läkemedelsprojekt med fokus på onkologi. Med en fragmentbaserad läkemedelsutvecklingsmetod utvecklar bolaget läkemedelsprojekt på ett tids- och resurseffektivt sätt som utlicensieras till globala läkemedelsbolag under den prekliniska fasen.

Läs mer

Vator Securities rådger Umecrine Cognition i 35 MSEK Private Placement

26 juli 2021

Vator Securities acts as Financial Adviser in connection with the transaction raising SEK 35,1 million.

Umecrine Cognition is developing golexanolone, a drug candidate with a completely new type of mechanism of action targeting the GABAA receptor in the brain.

Läs mer

Vator Securities rådger Plastics Unbound i 30 MSEK Private Placement

12 juli 2021

Vator Securities agerar som finansiell rådgivare i samband med transaktionen om SEK 30,3 miljoner.

Plastics Unbound har framgångsrikt slutfört teknisk och kommersiell validering genom tester med Tier-1-kunder och produktionsapplikationer och övergår nu till högvolymsorder.

Läs mer

Vator Swiss Nordic Bio 2022

9 juli 2021

VATOR SWISS NORDIC BIO 2022 – Den ledande årliga europeiska Healthcare-konferensen för investerare i Zürich.

Vator Securities och Business Sweden & partners välkomnar er till VATOR SWISS NORDIC BIO – den årliga europeiska healthcare-konferensen i Zürich – som samlar snabbväxande nordiska börsnoterade healthcare-bolag, de mest spännande startupbolagen och en bredd av europeiska specialist- och generalistinvesterare.

Läs mer

Vator Securities rådger Xintela i 28 MSEK riktade emissioner

17 juni 2021

Vator Securities agerar som Sole Bookrunner i samband med transaktionerna om cirka SEK 28 miljoner.

Xintela utvecklar novella stamcellsterapier och antikroppsbaserade riktade cancerterapier baserade på integrinmarkörteknologi-plattformen XINMARK®. Den patenterade stamcellsprodukten XSTEM®, producerad i Xintelas egen GMP-anläggning, påbörjar en klinisk fas I/IIa studie 2021.

Läs mer

Vator Securities rådger JonDeTech i 32 MSEK riktade emissioner

11 juni 2021

Vator Securities agerar som Sole Bookrunner i samband med transaktionerna om cirka SEK 32,4 miljoner.

JonDeTech är ett svenskt företag som utvecklar och marknadsför patenterad IR-sensorteknik som bygger på nanoteknologi. Bolagets IR-sensorer är ned till en tiondel så tjock som konventionella sensorer, byggda i plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad, vilket öppnar för en mångfald av applikationer inom bland annat konsumentelektronik och mobiltelefoner.

Läs mer

Vator Securities rådger ZignSec i 141 MSEK riktade emissioner

10 juni 2021

Vator Securities agerar som Global Coordinator och Sole Bookrunner i samband med transaktionerna om cirka SEK 141 miljoner.

Nyemissionerna riktades till svenska och internationella investerare, däribland Lloyd Fonds, Altitude Capital, Consensus Asset Management och Knutsson Holdings.

Läs mer