Nyheter

Vator Securities rådger ZignSec i 9m Riktad Emission

28 november 2023

ZignSec är en teknikkoncern inom den snabbt växande RegTech-branschen. Företaget tillhandahåller en SaaS-plattform med digitala realtidslösningar för kundkännedom och ID-verifiering med global räckvidd.

Lösningarna används av företag som i sin tur kan optimera sina processer för att ”onboarda” både företagskunder och konsumenter och samtidigt säkerställa efterlevnad av ständigt föränderliga lokala och globala regulatoriska krav för Know Your Customer (KYC) och Anti Money Laundering (AML).

Läs mer

Vator Securities rådger WntResearch i 56 MSEK Företrädesemission

21 november 2023

WntResearch är ett biotechbolag inom onkologi som utvecklar nya terapier för att motverka utveckling av cancermetastaser. Bolagets forskning är fokuserad mot att studera det kroppsegna proteinet WNT5A, som i vetenskapliga studier visat sig påverka tumörcellers förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen.

WntResearch läkemedelskandidat Foxy-5 är en peptid som efterliknar WNT5A:s funktion med syfte att minska rörligheten och spridningen av cancerceller och därigenom motverka att metastaser uppstår.

Läs mer

Vator Securities rådger Fragbite Group i 22 MSEK Riktad Emission

12 oktober 2023

Fragbite Group AB (publ) är en svensk företagsgrupp med en portfölj av dotterbolag som utvecklar, anpassar och publicerar spel och esportinnehåll inom GAMING, ESPORT och WEB3. Deras produkter utvecklas för såväl traditionella plattformar – PC, mobil och konsol – som för moderna web3-plattformar vilka bygger på blockkedjeteknologi.

Syftet med den riktade emissionen är huvudsakligen att finansiera förvärvet av Fall Damage samt den fortsatta driften av Fall Damage och utvecklingen av dess taktiska First Person Shooter (”FPS”) spel ALARA Prime fram till lansering. 

Läs mer

Vator Securities rådger Medfield Diagnostics i 33 MSEK Företrädesemission

30 juni 2023

Medfield är ett medicintekniskt företag som har utvecklat produkten MD100 Strokefinder, en enhet som drivs av AI och mikrovågsteknik som kan skilja strokepatienter från friska individer och skilja mellan stroke som orsakas av en blodpropp och de som orsakas av en blödning.

Genom att dirigera patienten direkt till ett stroke- eller traumacenter kan kvalificerad behandling påbörjas mycket snabbare, vilket leder till tidsbesparingar, snabbare vård, bättre resultat och lägre sjukvårdskostnader. Bolaget genererar intäkter genom försäljning av MD100-systemet, mjukvaruuppgraderingar, service och underhåll samt material.

Läs mer

Vator Securities rådger Moberg Pharma i 100 MSEK Företrädesemission

28 juni 2023

Moberg Pharma AB (publ) är ett svenskt läkemedelsbolag med fokus på kommersialisering av egenutvecklade läkemedel baserade på beprövade substanser. Bolagets främsta tillgång är MOB-015 – en ny utvärtes behandling av nagelsvamp. Kliniska fas 3-studier av fler än 800 patienter för MOB-015 indikerar att produkten har potential att bli den framtida marknadsledaren inom nagelsvamp.

Moberg Pharma har avtal med kommersiella partners på plats i bland annat Europa och Kanada. MOB-015 rekommenderades för marknadsgodkännande i EU juni 2023.

Läs mer

Vator Securities rådger ZignSec i 26 MSEK Företrädesemission

12 juni 2023

ZignSec är ett RegTech-företag som tillhandahåller och utvecklar en komplett KYC, KYB-compliance plattform. Plattformen ger bolagets kunder en sömlös onboardingprocess och lätthanterlig övervakning, vilket möjliggör för kunderna att på ett säkert sätt expandera sin verksamhet internationellt samtidigt som de uppfyller compliance processer.

Plattformen utvecklas ständigt genom addering av ledande tjänster och verktyg, vilket förbättrar kundupplevelsen och konkurrenskraften. För närvarande har ZignSec hundratals kunder spridda över en rad branscher där identifiering utgör en viktig faktor, med störst koncentration inom finansiella tjänster och annan reglerad verksamhet.

Läs mer

Vator Securities rådger AAC Clyde Space i 74 MSEK Företrädesemission

7 juni 2023

AAC Clyde Space är en ledande global specialist på småsatelliter med målet att bli världsledande inom högkvalitativ och aktuell rymddata (Space Data as a Service), som kan tillämpas för att möta globala utmaningar och förbättra livet på jorden. Hittills har ~30 satelliter designats, tillverkats och skjutits upp.

AAC Clyde Space är specialiserat på teknik och tjänster för små satelliter som gör det möjligt för företag, myndigheter och utbildningsorganisationer att få tillgång till högkvalitativ och aktuell data från rymden.

Läs mer

Vator Securities rådger ChromoGenics i 30 MSEK Företrädesemission

17 maj 2023

ChromoGenics är ett proptechbolag som framställer smarta, dynamiska glas för fastigheter som bidrar till förbättrad inomhusmiljö och välmående samt minskar energianvändning, driftskostnader och klimatpåverkan i fastigheten. Bolagets produkt ConverLight® Dynamic bygger på en unik patenterad teknologi från Ångströmslaboratoriet i Uppsala.

Teknologin är en dynamisk folie som kan lamineras in i glas vilket ger ett bra solskydd i fastigheter och minskad miljöbelastning både i produktion, transport och användande. Den dynamiska folien är lätt att transportera och kan appliceras av lokala partners i glasbranschen varför långa frakter av skrymmande glas kan undvikas.

Läs mer