Vatorsecurities.se använder sig av cookies för att ge dig som besökare en så bra upplevelse som möjligt.

Nyheter

Vator Securities rådger Precise Biometrics i 23 MSEK riktad emission

30 november 2021

Precise Biometrics är en global leverantör av programvara för identifiering som erbjuder produkter med en rad olika tillämpningar för identifiering på ett bekvämt och säkert sätt. Precise erbjuder produkter med olika applikationer som gör det möjligt för individer att identifiera sig genom att använda sina egna unika mänskliga egenskaper.

Precise avser att använda nettolikviden från den riktade emissionen till att finansiera en del av bolagets förvärv av EastCoast Solutions.

Läs mer

Vator Securities rådger SenzaGen i 30 MSEK riktad emission

29 oktober 2021

SenzaGen avser att bli en ledande aktör inom djurfri toxikologisk testning och driva omställningen från djurtester till metoder som bättre överensstämmer med hur människor biologiskt fungerar.

Bolagets tillväxtstrategi omfattar fortsatt kommersialisering av den egenutvecklade testplattformen GARD®, expansion av testportföljen samt utvärdering av förvärvsmöjligheter med fokus på bolag som är lönsamma, växande och kompletterar SenzaGens erbjudande.

Läs mer

Unleashing a paradigm shift in early detection of pancreatic cancer

24 september 2021

Advancing into commercial phase, Immunovia has achieved a strong launch of its first product IMMray PanCan-d which was shortly followed by backing of the largest US patient organization Pancreatic Cancer Action Network (PanCAN) and the US National Pancreas Foundation (NPF).

Such support provides real-world commercial third-party validation and should reinforce the capital market’s confidence in the test’s performance and clinical utility offer.

Läs mer

Vator Securities rådger Sprint Bioscience i 67 MSEK företrädesemission

7 september 2021

Vator Securities agerar som finansiell rådgivare i samband med transaktionen om cirka SEK 67,6 miljoner.

Sprint Bioscience utvecklar småmolekylära first-in-class läkemedelsprojekt med fokus på onkologi. Med en fragmentbaserad läkemedelsutvecklingsmetod utvecklar bolaget läkemedelsprojekt på ett tids- och resurseffektivt sätt som utlicensieras till globala läkemedelsbolag under den prekliniska fasen.

Läs mer

Vator Securities rådger Umecrine Cognition i 35 MSEK Private Placement

26 juli 2021

Vator Securities acts as Financial Adviser in connection with the transaction raising SEK 35,1 million.

Umecrine Cognition is developing golexanolone, a drug candidate with a completely new type of mechanism of action targeting the GABAA receptor in the brain.

Läs mer

Vator Securities rådger Plastics Unbound i 30 MSEK Private Placement

12 juli 2021

Vator Securities agerar som finansiell rådgivare i samband med transaktionen om SEK 30,3 miljoner.

Plastics Unbound har framgångsrikt slutfört teknisk och kommersiell validering genom tester med Tier-1-kunder och produktionsapplikationer och övergår nu till högvolymsorder.

Läs mer

Vator Swiss Nordic Bio 2022

9 juli 2021

VATOR SWISS NORDIC BIO 2022 – Den ledande årliga europeiska Healthcare-konferensen för investerare i Zürich.

Vator Securities och Business Sweden & partners välkomnar er till VATOR SWISS NORDIC BIO – den årliga europeiska healthcare-konferensen i Zürich – som samlar snabbväxande nordiska börsnoterade healthcare-bolag, de mest spännande startupbolagen och en bredd av europeiska specialist- och generalistinvesterare.

Läs mer

Vator Securities rådger Xintela i 28 MSEK riktade emissioner

17 juni 2021

Vator Securities agerar som Sole Bookrunner i samband med transaktionerna om cirka SEK 28 miljoner.

Xintela utvecklar novella stamcellsterapier och antikroppsbaserade riktade cancerterapier baserade på integrinmarkörteknologi-plattformen XINMARK®. Den patenterade stamcellsprodukten XSTEM®, producerad i Xintelas egen GMP-anläggning, påbörjar en klinisk fas I/IIa studie 2021.

Läs mer