Nyheter

Vator Securities rådger Amniotics i 36 MSEK Företrädesemission

21 december 2022

Amniotics AB (publ) är ett biopharmaföretag som utvecklar cellterapiläkemedel baserade på mesenkymala stamceller (MSC) från fostervatten. Företaget föddes ur upptäckten av en ny källa till stamceller i fullgånget fostervatten.

Baserat på ett decennium av forskning vid Lunds universitets internationellt erkända stamcellscenter och Skånes universitetssjukhus i Lund, arbetar företaget med banbrytande teknologi för tillvaratagande och produktion av vävnadsspecifika neonatala mesenkymala stamceller (MSC). Dessa stamceller har unika egenskaper för tillämpningar inom regenerativ medicin.

Läs mer

Vator Securities rådger SeaTwirl i 64,5 MSEK Företrädesemission

24 november 2022

SeaTwirl är ett svenskt energi tech bolag inom vindkraft med visionen att bli en världsledande leverantör till flytande vindkraftsparker. SeaTwirls unika flytande vindkraftverk är enkelt och robust med få rörliga delar. Detta passar förhållandena på havet och minimerar behovet av underhåll, vilket leder till färre stillestånd och fler drifttimmar. Detta är viktiga förutsättningar för att minska kostnaderna vid produktion av energi.

Efter den framgångsrikt installerade 30 kW-prototypen S1, som har fungerat effektivt sedan 2015, fokuserar SeaTwirl på utvecklingen av SX, nästa generations flytande vindkraftverk med +10MW turbineffekt. Parallellt med utvecklingen av SX avser bolaget fortsätta effektiviseringen och delar av produktionen av S2x med 1 MW turbineffekt som planeras installeras i Norge.

Läs mer

Vator Securities rådger Stardots i 15 MSEK Private Placement

15 november 2022

Stardots är ett deep tech bolag som förenar ingenjörer och matematiker med neurologer och life-science utvecklare. Bolagets initiala fokus är på Parkinsons sjukdom där Stardots digitala plattform, ANLIVA™, analyserar typiska symptom hos patienter med hjälp av matematiska modeller, sensordata och artificiell intelligens genom patientens egen smartphone.

Detta omvandlas i sin tur till kvantifierbara markörer som kan användas till att övervaka sjukdomsprogressionen och optimera behandling. Vårdgivare får därmed analyser, statistik samt behandlingsförslag baserade på patientens markörer, vilket möjliggör individualiserad telemedicinsk behandling. Stardots vision är att dess digitala hälsoplattform ANLIVA™ ska bli en ny standard för objektiv, jämlik, globalt tillgänglig och kostnadseffektiv vård för Parkinsons sjukdom. 

Läs mer

Vator Securities rådger WntResearch i 40 MSEK Företrädesemission

9 november 2022

WntResearch är ett biotechbolag inom onkologi som utvecklar läkemedelskandidaten Foxy-5 för att motverka utveckling av cancermetastaser. Foxy-5 befinner sig i den pågående kliniska fas 2-studien NeoFox.

Studien inkluderar patienter med tjocktarmscancer i stadium II/III som vid diagnos, enligt etablerade bedömningskriterier, anses ha en hög risk för återfall efter det att primärtumören opererats bort. Foxy-5 är en peptid som efterliknar effekten av WNT5A-proteinet som finns naturligt i kroppen, ett protein som motverkar spridningen av cancerogena celler i kroppen.

Läs mer

Vator Securities rådger Plexian i 33 MSEK Företrädesemission

31 oktober 2022

Plexian är ett fintech-bolag som grundades 2017 och som verkar inom segmentet försäljningsdrivande lojalitetslösningar med kunden i fokus. Affärsmodellen bygger på att konvertera redan existerande medlemmar hos B2B partners med stora medlemsdatabaser, till användare av den egenutvecklade plattformen Edge.

Medlemmen får tillgång till unika datadrivna erbjudanden baserat på köpmönster och Plexians partner kan skapa en ökad förståelse för sin kund baserat på analyser som grundar sig på kundernas transaktioner och aktiviteter på Edge.

Läs mer

Vator Securities rådger Urb-it i 196 MSEK Företrädesemission

19 oktober 2022

Urb-it är verksamma inom logistiksektorn och tillhandahåller tjänster för paketleveranser. Kunderna återfinns inom ett flertal sektorer, med huvudsaklig inriktning mot e-handelsmarknaden. Verksamheten drivs via flertalet dotterbolag i Frankrike, Storbritannien och Spanien.

”Sammantaget möjliggör företrädesemissionen att vi kan stärka vår infrastruktur, skala vår verksamhet på befintliga och framtida marknader och fortsätta att driva tillväxt genom att vi levererar utifrån vår vision att transformera urban logistik – en leverans i taget” säger Urb-its VD Kevin Kviblad.

Läs mer

Vator Securities rådger JonDeTech i 42 MSEK Företrädesemission

17 oktober 2022

JonDeTech utvecklar en högteknologisk sensorelementarkitektur baserat på nanoteknologi. Arkitekturen möjliggör för bolaget att adressera flertalet applikationsområden, så som säkerhetsapplikationer, konsumentelektronik och smarta byggnader. JonDeTechs sensorelement är gjorda av plast vilket möjliggör skalbarhet av sensorelementen till en till en låg kostnad vilket möjliggör framtida volymproduktion.

”Denna emission har möjliggjorts av det stora intresse många investerare visat för vår teknologiplattform och vi ser fram emot att med förstärkta finanser kunna gå in i en ny fas och genomföra vår go-to marketstrategi under 2023”, kommenterar Dean Tosic, VD för JonDeTech. 

Läs mer

Vator Securities rådger ChromoGenics i 40 MSEK Företrädesemission

6 oktober 2022

ChromoGenics är ett proptechbolag som framställer smart dynamiskt glas som förbättrar inomhusmiljö och välmående samt minskar energianvändning, driftskostnader och klimatpåverkan i fastigheter. Bolagets produkt ConverLight® Dynamic bygger på unik patenterad teknologi från Ångströmslaboratoriet i Uppsala där elektrokroma beläggningar lamineras i plastfilm.

Samtliga produkter från ChromoGenics har ledorden miljö och hälsa. Det innebär ett fokus på miljövänligt material, minskad energianvändning, ökad tillgång till dagsljus och utsikt samt förbättrad inomhuskomfort.

Läs mer