Om oss

Vator Securities fokuserar på att identifiera och finansiera tillväxtbolag när de expanderar och utvecklas till morgondagens marknadsledare. Vator Securities arbetssätt genomsyras av en entreprenöriell anda och hög engagemangsnivå för att driva fram en stark tillväxt för firmans bolagskunder samtidigt som resultat levereras till firmans erfarna och professionella investerarkunder.

Vator Securities grundläggande affärsfilosofi är att det finns gott om idéer – utförandet är nyckeln till framgång och grunden för ett väl utfört arbete är ett genuint engagemang för det kunden vill uppnå. Den engagemangsnivån sitter i väggarna och i firmans kultur som bärs av våra medarbetare. Vår kultur är vår mest värdefulla tillgång. Vi drivs av att riva hinder och leverera resultat till våra kunder. I det arbetet lägger vi stor vikt vid våra kundrelationer. För oss är prestation inte bara när en kund är nöjd. Vi vill att kunden ska vara exalterad och fylld av förväntan varje gång han eller hon kommer in på vårt kontor. Vi känner därför en stor personlig stolthet när en kund refererar till oss som sin betrodda rådgivare. Vi firar när kunden rekommenderar oss till andra.

Styrelse  

Robert Charpentier

Ordförande

Född: 1965
Utbildning: M.Sc. Hanken i Helsingfors inriktning Internationell Finansiering
Ytterligare styrelseuppdrag: Ordförande: Kvigos AB, Snellman Sotheby’s International Realty, Ab Nanol Technologies Oy
Ledamot: OrganoWood AB
Invald i styrelsen: 2012

Per Jacobsson

Ledamot

Född: 1969
Utbildning: M.Sc. Stockholm Universitet, Ekonomisk Historia – Bank och Finans. B.Sc. Stockholm Universitet, Företagsekonomi
Ytterligare styrelseuppdrag: Advisor Fondförvaltning AB (Ordförande), Westerlinds Fastigheter AB (Ledamot), Danska Fastigheter AB (Ledamot)
Invald i styrelsen: 2012

Jörgen Lenz

Ledamot

Född: 1959
Utbildning: MSE. KTH, Aerospace Engineering
Ytterligare styrelseuppdrag: Projektgaranti AB (2006-2007 Ledamot), Accenture AB 2006-2011 (Ledamot, sedan Ordförande 2009)
Invald i styrelsen: 2015

Åsa Leander Skålén

Ledamot

Född: 1977
Utbildning: M.Sc. Handelshögskolan, Economics and Business och LL.M, Stockholms Universitet
Invald i styrelsen: 2017

Partners & Management  

Jonas Ribbelöv

Managing Partner
förnamn@vatorsec.se

Pooya Madjidi Bergström

Partner / Head of Legal
förnamn@vatorsec.se

Toni Lovric

Partner / Head of Corporate Finance
förnamn@vatorsec.se

 

Kristofer Krolak

Partner / Head of ECM
förnamn@vatorsec.se

Erik Röjvall

Partner / Head of Execution Corporate Finance
förnamn.efternamn@vatorsec.se

Erik Rosenberg Sjöström

Partner / Head of Origination
förnamn.efternamn@vatorsec.se

Peter Lindström

CFO
förnamn.efternamn@vatorsec.se

Jenny Lövesjö

Head of Issuer Services
förnamn.efternamn@vatorsec.se

Johan Önneberg

Head of Certified Adviser
förnamn.efternamn@vatorsec.se

Vator Securities AB
Kungsgatan 34, 7tr
111 35 Stockholm
+46 8 5333 2737
info@vatorsec.se

Vator Securities AB
Medicon Village
Scheeletorget 1
223 81 Lund

Issuing Services
+46 8 5800 6591
emissioner@vatorsec.se

Equity Capital Markets
+46 8 5800 6589

Certified Adviser
 +46 8 5800 6599
ca@vatorsec.se