Om Howwe Technologies 

Howwe har utvecklat en marknadsledande SaaS-plattform som accelererar kunders exekvering och finansiella resultat. SaaS-applikationen assisterar VD:ar och deras underliggande organisationer med strategiexekvering. Marknaden för strategiexekvering genom digitala verktyg är underutvecklad med ett uppenbart behov av en applikation för att driva strategisk exekvering och digital transformation.

Caset

  • Howwe är den enda applikationen som har utvecklats ur ett VD- och affärsperspektiv, där applikationen påskyndar genomförandet av strategier och genererar 95 procent strategiexekveringar i tid eller snabbare, jämfört med 10 procent av alla strategiexekveringar som levereras i tid idag1 
  • Howwes egenutvecklade applikation för strategiexekvering, som lanserades 2020, har 160 000 konsulttimmar integrerade i SaaS-plattformen och levererar rollbaserade affärsinsikter för sina användare 
  • 96 procent av Howwes intäkter genereras och har under de senaste två åren genererats från återkommande SaaS-licensintäkter där kundernas ROI är 8-25x 
  • Implementering av det unika verktyget Howwe AssessmentTM (som lanserades i januari 2022) har lett till en ökad hit rate från 6 procent till 17 procent i försäljningsprocessen, varvid 87 procent av förstagångsanvändarna av Howwe konverteras till långsiktiga kunder 
  • Internationella intäkter via partners förutspås växa snabbt, varvid en internationell partner nyligen fick sin första stora kund med en betydande ARR, vilket visar att partnerförsäljningen har påbörjat sin tillväxt 

Websida: https://www.howwe.io/ 

 

Private Placement

SEK 15 Miljoner

December 2023

Finansiell Rådgivare