Om Medifled Diagnostics:

Medfield är ett medicintekniskt företag som har utvecklat produkten MD100 Strokefinder, en enhet som drivs av AI och mikrovågsteknik som kan skilja strokepatienter från friska individer och skilja mellan stroke som orsakas av en blodpropp och de som orsakas av en blödning. Genom att dirigera patienten direkt till ett stroke- eller traumacenter kan kvalificerad behandling påbörjas mycket snabbare, vilket leder till tidsbesparingar, snabbare vård, bättre resultat och lägre sjukvårdskostnader. Bolaget genererar intäkter genom försäljning av MD100-systemet, mjukvaruuppgraderingar, service och underhåll samt material.

MD100 Strokefinder – paradigmskifte inom diagnostik av stroke:

MD100 Strokefinder är en banbrytande lösning för stroke- och traumapatienter och erbjuder en unik lösning på det globala problemet med att upptäcka och behandla stroke i rätt tid. Med hjälp av AI och mikrovågsteknik kan enheten skilja strokepatienter från friska individer, och förbättrade algoritmer kommer att skilja mellan stroke som orsakas av en blodpropp och stroke som orsakas av en blödning. Instrumentet är utformat för användning i mobila miljöer som katastrofhjälpsenheter, ambulanser, helikoptrar, flyg, sjöfart och akutavdelningar (ED´s). Genom att dirigera patienten direkt till ett stroke- eller traumacenter kan kvalificerad behandling påbörjas mycket snabbare, vilket minskar sjukvårdskostnaderna och förbättrar resultaten. Tiden till behandling är avgörande vid stroke och huvudtrauma, eftersom varje minut utan korrekt behandling leder till att cirka två miljoner hjärnceller dör. Användningen av MD100 Strokefinder leder till tidsbesparingar, snabbare vård, bättre resultat och lägre sjukvårdskostnader.

Pressmeddelande

Caset:

Bolaget genererar intäkter genom försäljning av MD100-systemet, mjukvaruuppgraderingar, service och underhåll samt engångsmaterial, vilket gör det till en hållbar affärsmodell. Medfield har genomfört kliniska studier i Sverige, Norge och Australien och planerar att genomföra ytterligare studier i Storbritannien för att förbättra sin produkt och expandera till nya marknader. Att uppnå CE-certifiering, kommersiell lansering och teckna distributörsavtal visar bolagets engagemang för tillväxt och framgång.

Med nyligen tecknade distributionsavtal i Grekland, ett Memorandum of Understanding med Allytec AB för försäljning på den svenska och nordiska marknaden, med Promed S.r.l för försäljning på den italienska marknaden och med Offshore Health Services AS för försäljning på den norska marknaden, är bolaget redo att skala upp och kommersialisera MD100 Strokefinder.

Hemsida: https://www.medfielddiagnostics.com/

 

Företrädesemission

 

 

SEK 32,5 Miljoner

Juni 2023

Finansiell Rådgivare