Vatorsecurities.se använder sig av cookies för att ge dig som besökare en så bra upplevelse som möjligt.

Om transaktionen 

Plastics Unbound har framgångsrikt slutfört teknisk och kommersiell validering genom tester med Tier-1-kunder och produktionsapplikationer och övergår nu till högvolymsorder. Likviden om 30,3 miljoner kronor från emissionen kommer främst användas för marknadsexpansion och utvidgning av säljkanaler, acceleration av försäljningscykeln och rörelsekapital. 

Om Plastics Unbound 

Plastics Unbound är ett Sverigebaserat bolag i kommersiell fas som har utvecklat en ny patenterad teknik för produktion av plast via formsprutningsprocessen. Tekniken medför en avsevärd reducering av produktionskostnaden per plastdel, förbättrar estetiken och ger högre avkastning genom att minska defekter även med mer utmanande material och plastdelar. Den nya tekniken kan enkelt implementeras som en add-on, kompatibel med befintlig utrustning oavsett varumärke och ålder. 

The case 

Plastics Unbounds metod har en betydande global försäljningspotential med en adresserbar marknad som uppskattas till cirka 30 000 enheter och 60 000 gjutformar, motsvarande ett totalt marknadsvärde om 3,6 miljarder euro. 

  • Patenterad, branschvaliderad teknologi som adresserar långlivad utmaning för plastproduktion 
  • Sticky affärsmodell driven av egenutvecklad teknologi med hög andel återkommande intäkter
  • Lika attraktivt för storbolag med återkommande högvolymsorder som för små och medelstora bolag med snabbare beslutsprocesser 

Private Placement

SEK 30,3 Miljoner

Juni 2021

Finansiell Rådgivare

Deal team

Anders Arviken
Deal Captain / Partner
Toni Lovric
Head of Corporate Finance / Partner
Kristofer Krolak
Head of ECM / Partner