5 april 2024

Vator Securities agerar Bookrunner i SciBase 33 MSEK Riktad Emission och 15 MSEK Företrädesemission

Om SciBase 

SciBase är ett globalt medicintekniskt bolag specialiserat på tidig upptäckt och prevention inom dermatologi. SciBase utvecklar och säljer Nevisense, en unik patientnära plattform som kombinerar AI (artificiell intelligens) och avancerad EIS-teknik för att förbättra den diagnostiska noggrannheten och därmed säkerställa förebyggandet av hudsjukdomar. 

Pressmeddelande

Bakgrund och motiv 

SciBase är ett globalt medicintekniskt bolag specialiserat på tidig upptäckt och prevention inom dermatologi. SciBase utvecklar och kommersialiserar Nevisense, en unik patientnära plattform som kombinerar AI (artificiell intelligens) och avancerad EIS-teknik för att öka den diagnostiska noggrannheten och säkerställa förebyggandet av hudsjukdomar. SciBase åtagande är att minimera patienternas lidande, göra det möjligt för läkare att förbättra och rädda liv genom snabb upptäckt och intervention och minska sjukvårdskostnaderna. 

SciBase kommersialiseringsstrategi är inriktad på hudcancer där Bolaget uppskattar att de kan nå lönsamhet med en installerad bas om cirka 800-1 000 system som vardera använder 6-7 elektroder i veckan. I dagsläget har SciBase en installerad bas om cirka 400 kunder i Tyskland varav cirka 200 kliniker använder Nevisense rutinmässigt med strax under 6 elektroder per vecka. Med framgångarna i Tyskland har SciBase visat att Nevisense är en attraktiv och kommersiellt bärkraftig produkt, som idag genererar ett positivt kassaflöde för SciBase i Tyskland. 

Bolagets prioritet är nu att etablera Nevisense som standard i USA. Denna marknad står för tre fjärdedelar av Bolagets adresserbara marknad, vilket innebär att det är där de största möjligheterna finns. Inför en expansiv fas av att skala upp försäljningen i USA arbetar Bolaget intensivt med att få fler försäkringsgivare att rutinmässigt ersätta Nevisense proceduren. 

Parallellt med arbetet i USA siktar SciBase på att fortsätta växa i Europa. Till den fortsatta tillväxten i Tyskland avser Bolaget addera Österrike och Schweiz, båda marknader som kan bearbetas med befintliga resurser.  

Websida: https://scibase.com/