11 mars 2024

Vator Securities agerar Sole Bookrunner i ChromoGenics 16 MSEK Riktad Emission

Om ChromoGenics 

ChromoGenics är ett proptechbolag som framställer smart dynamiskt glas som förbättrar inomhusmiljö och välmående samt minskar energianvändning, driftskostnader och klimatpåverkan i fastigheter. Bolagets produkt ConverLight® dynamiskt glas bygger på unik patenterad teknologi från Ångströms-laboratoriet i Uppsala där elektrokroma beläggningar beläggs på plastfilmer. Resultatet är en dynamisk folie som kan lamineras in i glas vilket ger ett bra solskydd i fastigheter och minskad miljöbelastning både i produktion, transport och användande. Den dynamiska folien är lätt att transportera och kan appliceras av lokala partners i glasbranschen varför långa frakter av skrymmande glas kan undvikas. Samtliga produkter från ChromoGenics har ledorden miljö och hälsa. Det innebär ett fokus på miljö-vänligt material, minskad energianvändning, ökad tillgång till dagsljus och utsikt samt förbättrad inomhuskomfort. 

Pressmeddelande  

 Caset 

  • Den globala marknaden för elektrokroma smarta fönster förväntas visa snabb tillväxt: +47% p.a. CAGR 2021-2030; 170 miljoner USD 2021 till 5 600 miljoner USD 2030. Ett starkt momentum kan illustreras av USA:s president Bidens klimatlag som täcker 30 % av kostnaden för elektrokromiskt/dynamiskt glas (16 augusti 2022) – en Game Changer för industrin. 
  • Idag finns ett akut behov av att minska energianvändningen och CO2-utsläppen i den europeiska fastighetssektorn. Fastighetssektorn står för ~36% av den globala energianvändningen och ~1/3 av CO2-utsläppen. Detta skapar en betydande och växande marknad för ChromoGenics.  
  • Framtiden ligger i klimatsmarta och kostnadseffektiva dynamiska glas. ChromoGenics erbjuder kontrollerbar värme- och ljusinsläpp genom smart dynamiskt glas baserat på proprietär elektrokromfolie laminerad i glas och som kontrolleras av en proprietäralgoritm.  
  • Med en betydande egen produktionskapacitet på plats är ChromoGenics den enda aktören med produktion i Europa och är nu redo att gå in i en ny tillväxtfas och utnyttja befintliga investeringar.  

Hemsida: https://chromogenics.com/sv/for-investerare/