23 februari 2024

Vator Securities agerar Sole Global Coordinator i Kancera 122 MSEK Företrädesemission

Om Kancera AB (publ) 

Kancera AB utvecklar en ny klass av läkemedel mot inflammation och cancer, med fokus på att utveckla läkemedelskandidater som med precision styr immun- och cancerceller genom det s.k. fraktalkinsystemet. Aktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market.  

Pressmeddelande

Caset 

  • Ledande inom läkemedelsutveckling av småmolekylära fraktalkinblockerare: Kancera utvecklar två läkemedelskandidater med samma verkningssätt; CX3CR1-antagonisterna KAND567 och KAND145.
  • Framgångar inom FoU som verifierar affärsstrategin: Två läkemedelskandidater (KAND567 och KAND145) framtagna från preklinisk forskning till klinisk utveckling i människa.
  • Pipeline under fortsatt utveckling:
    • FRACTAL-studie: Syftar till att förhindra reperfusionsskada och kardiovaskulär död orsakad av överdriven inflammation hos STEMI-patienter som genomgår PCI: Fas IIa-studien är avslutad och positiva resultat rapporterades i december 2023.
    • KANDOVA-studie: Syftar till att öka effektiviteten av platinum-behandling vid äggstockscancer med återfall: Pågående kombinerad fas Ib/IIa-studie genomförd på flera universitetssjukhus i Sverige, Norge och Danmark med målet att presentera resultat före utgången av 2024.
    • KAND145: Andra generationens fraktalkinblockerare avsedd för cancerindikationer. Pågående first-in-human fas I-studie på två platser i Finland med förväntade toppresultat under andra kvartalet 2024.
  • Kanceras affärsmodell är att bedriva sen utveckling och kommersialisering i samarbete med läkemedelsföretag med fokus på specialistvård och Kancera intensifierar nu sina affärsutvecklingsaktiviteter. 

 Hemsida: https://kancera.com/investerare/