Vatorsecurities.se använder sig av cookies för att ge dig som besökare en så bra upplevelse som möjligt.
20 november 2018

Vator Securities rådger AlzeCure Pharma i 200 MSEK börsnotering

Erbjudandet i AlzeCure Pharma AB (publ) (”AlzeCure” eller ”Bolaget”) inför Bolagets listning på Nasdaq First North Premier blev övertecknat. Genom nyemissionen tillförs Bolaget cirka 200 MSEK före emissionskostnader. Beräknad första dag för handel i Bolagets aktie på Nasdaq First North Premier är den 28 november 2018 under kortnamnet ”ALZCUR”.

Anmälningsperioden för AlzeCures erbjudande avslutades den 16 november 2018. Erbjudandet riktades till institutionella investerare samt till allmänheten i Sverige och Danmark. När nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 14 285 715 till totalt 37 765 715. Efter nyemissionen har Bolaget över 1 000 aktieägare. Flertalet industriella, institutionella och kvalificerade investerare hade på förhand åtagit sig att teckna aktier för totalt cirka 155 MSEK, vilket motsvarar cirka 77 procent av erbjudandet. Bland de aktieägare som tecknat aktier på förhand kan nämnas William Gunnarsson, Alzheimerfonden och Peter Thelin.

Till följd av överteckningen kommer inte alla tecknare att kunna få tilldelning. Styrelsen har beslutat om tilldelning av tecknade aktier i enlighet med de tilldelningsprinciper som angavs i prospektet. Besked om tilldelning och betalning av aktier lämnas i enlighet med respektive förvaltares rutiner. De som inte tilldelats aktier får inget meddelande.

Styrelsen har beslutat att inte utnyttja sin utökningsoption.

Vi är mycket nöjda och stolta över det intresse som flertalet kvalitativa investerare har visat för vårt bolag under teckningsperioden. Vi kommer nu att fortsätta vår spännande och viktiga utveckling av symptomlindrande och sjukdomsmodifierande läkemedelskandidater mot hjärnans sjukdomar.”, kommenterar Johan Sandin, VD för AlzeCure.

För ytterligare information hänvisas till det prospektet som godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 6 november 2018 med anledning av erbjudandet inför den planerade listningen på Nasdaq First North Premier.

Rådgivare

Vator Securities är Sole Global Coordinator och Bookrunner i samband med erbjudandet och Bolagets finansiella rådgivare. Hamilton Advokatbyrå är Bolagets legala rådgivare.