21 december 2022

Vator Securities rådger Amniotics i 36 MSEK Företrädesemission

Om Amniotics 

Amniotics AB (publ) är ett biopharmaföretag som utvecklar cellterapiläkemedel baserade på mesenkymala stamceller (MSC) från fostervatten. Företaget föddes ur upptäckten av en ny källa till stamceller i fullgånget fostervatten. Baserat på ett decennium av forskning vid Lunds universitets internationellt erkända stamcellscenter och Skånes universitetssjukhus i Lund, arbetar företaget med banbrytande teknologi för tillvaratagande och produktion av vävnadsspecifika neonatala mesenkymala stamceller (MSC). Dessa stamceller har unika egenskaper för tillämpningar inom regenerativ medicin. Amniotics har också en, av Läkemedelsverket, godkänd Good Manufacturing Practice (GMP) tillverkningsanläggning för att producera läkemedel för avancerad terapi (ATMP). Med en egen GMP-anläggning i drift sedan 2020 är Amniotics nu ett bolag i klinisk fas med den ledande läkemedelskandidaten PulmoStem™. Bolaget söker etablera strategiska partnerskap med forskare och företag som är intresserade av att utveckla stamcellsbaserade terapier inriktade mot sjukdomar där det idag saknas effektiva behandlingar. 

Pressmeddelande

Caset 

  • Stamcellsterapimarknaden accelererar och utvecklas snabbt, både vad gäller antal godkända terapier och marknadsvärde/storlek. Cell- och genterapimarknaden förväntas växa snabbt och nå en ett värde om 59 miljarder dollar år 2026, drivet av accelererade investeringar. 
  • Amniotics utvecklar sina stamcellsbehandlingar baserade på mesenchymala stamceller (”MSC”) från den extraherade fostervätskan. Fostervätskan har flera egenskaper som gör den överlägsen vid produktion av stamcellsbehandlingar, t.ex. kan flera vävnadsspecifika stamceller extraheras med unika terapeutiska egenskaper (regenerering av nytt vävnad eller stimulering av celler för förbättrad självläkning) och är neonatal, vilket innebär att de är bättre än MSC från vuxna individer i flera viktiga aspekter (t.ex. virusbelastning, tillväxtkapacitet), vilket resulterar i cirka 6 000 individuella doser från en in samling av fostervatten, vilket är betydligt högre än konkurrenterna samtidigt som de biologiska effekterna bibehålls. MSC-behandlingar är undvikande för immunsystemet och löser upp sig utan spår i kroppen när de har uppnått sitt önskade mål. 
  • Bolaget har flera plattformskandidater – med särskilt fokus på två spår: (1) MSC-stamceller med vävnadsspecifikt ursprung; lunga / njure / nervsystem / hud, med särskilt fokus på PulmoStem, som riktar sig mot lägre luftvägsinfektioner / COVID-19, och (2) förbättrade Natural Killer Cells (”NK-celler”) från inducerade pluripotenta stamceller (iPSC) för ”off-shelf” cancerbehandling av solida tumörer (glioblastom, pankreascancer). 
  • Amniotics har en signifikant konkurrensfördel genom vetenskapliga kunskap, utvecklingsprocesser, teknik och know-how, samt genom deras produktionsanläggning, vilket ger Bolaget goda möjligheter att på ett konkurrenskraftigt sätt tillverka slutgiltiga läkemedelsprodukter på stor skala. 

Amniotics hemsida