Vatorsecurities.se använder sig av cookies för att ge dig som besökare en så bra upplevelse som möjligt.
27 maj 2019

Vator Securities rådger Bio-Works i 70 MSEK riktad och företrädesemission

Tecknarna i den Riktade Nyemissionen är Thomas Eklund, Peter von Ehrenheim via bolag, Newton Aguiar, Staffan Persson via bolag samt befintliga aktieägarna Amicogen Inc. och Rhenman Healthcare Equity L/S.

Mats Johnson, verkställande direktör, kommenterar:

”Bio-Works befinner sig i en mycket spännande fas med positivt momentum vad gäller kundtillväxt och kunder i uppskalningsfas. Bolaget har nu alla förutsättningar på plats för att komma igång med försäljningen ordentligt. Emissionen säkrar medel för oss att med kraft utveckla vår försäljning geografiskt i de viktiga marknader där vi räknar med störst tillväxt, framförallt i Nordamerika och Asien. Kapitalet, inklusive vår nuvarande kassa, kommer även att möjliggöra fortsatt utveckling av produkter med fokus på våra styrkeområden virus-, peptid- och oligonukleotidrening samt MAb- och FAb-produkter. Vi ser fram emot en accelererad tillväxt under detta år och de följande åren.”

Klicka här för att läsa pressmeddelandet