23 december 2023

Vator Securities rådger Chordate Medical i 42 MSEK Företrädesemission | Q4 2023

Om Chordate Medical 

Chordate Medical är ett medicintekniskt bolag som har utvecklat, patenterat och CE-märkt Ozilia® Migraine (tidigare K.O.S), en neuromodulerande och läkemedelsfri behandlingsteknik mot kronisk migrän och kronisk rinit. Behandlingen har bevisad effekt enligt en nyligen genomförd klinisk studie och marknadsförs i Finland, Tyskland, Storbritannien, Italien, Israel samt i gulfområdet.

Pressmeddelande

Caset: 

  • Chordates behandlingsmetod, Ozilia® Migraine, för kronisk migrän och kronisk rinit, är en enkel och kostnadseffektiv, icke-farmaceutisk, medicinteknisk behandling. 
  • Kinetic Oscillation Stimulation (K.O.S) är grunden för Ozilia® Migraine som CE-märktes i maj 2021. 
  • Resultat från den pivotala, randomiserade, placebokontrollerade studien PM007 som nyligen presenterades i både Europa och USA visade signifikant minskning av huvudvärksdagar samt dagar med migrän – vilket ledde till ökat intresse för behandlingssystemet. 
  • Aktiv försäljning syftar på att penetrera flera fokusmarknader i Europa och Mellanöstern, detta med bakgrunden av imponerande studieresultat. 
  • Förvärvsdrivet exitfokus – uppnå kommersiellt proof of concept i syfte att attrahera ett förvärvserbjudande. 

Hemsida: https://www.chordate.com/