Vatorsecurities.se använder sig av cookies för att ge dig som besökare en så bra upplevelse som möjligt.
6 april 2022

Vator Securities rådger Expres2ion Biotechnologies i 73 MSEK företrädesemission

Kommentar till transaktionen

”Vårt bolag fortsätter att röra sig uppåt i den biofarmaceutiska värdekedjan, nu med en unik kliniskt fas III redo COVID-19 vaccintillgång samt exklusiva rättigheter att fortsätta utveckla den egenutvecklade kandidaten inom bröstcancervaccin, som nyligen har visat på preklinisk proof-of-concept. Vi är engagerade i att utveckla våra egna läkemedelskandidater, med kunskap om de större investeringar som krävs för att minska risken för bolagets tillgångar. Genom detta räknar vi med att skapa aktieägarvärde, vilket bevisades under 2021, där vi gjorde betydande framsteg inom vår pipeline av vaccinkandidater inom infektionssjukdomar och cancer. Styrelsen, våra anställda och jag uppskattar stödet från våra investerare och ser fram emot att ta nästa spännande steg i företagets liv.” säger Bent U. Frandsen, vd, ExpreS2ion Biotech.

Pressmeddelande

Om ExpreS2ion Biotech

ExpreS2ion Biotech är ett biotechbolag som utvecklar vacciner baserade på komplexa proteiner vilka riktar sig mot infektionssjukdomar och cancer. Bolaget utvecklar en pipeline av förebyggande- och terapeutiska vaccinprodukter samtidigt som intäkter genereras genom utlicensiering av bolagets ExpreS2 plattform. ExpreS2ions ledande kandidat är ett vaccin mot COVID-19 som är utlicensierat till Bavarian Nordic. Positiva fas II data rapporterade i februari 2022 och fas III förväntas inledas under H1 2022.

Caset

  • ExpreS2ion utvecklar vacciner för indikationer med ett växande medicinskt behov, för närvarande inriktat på fyra olika områden; Covid-19, bröstcancer, influensa och malaria. Affärsmodellen inkluderar en fokuserad pipeline med hög potential, samt en Contract Research Organization (CRO) som har genererat 60 MSEK sedan bolagets börsintroduktion 2016.
  • ExpreS2ions huvudkandidat är ett vaccin mot Covid-19, som i februari 2022 offentliggjorde positiva fas-II data. Resultaten bekräftade kandidatens förmåga att öka neutraliserande antikroppar mot nivåer som rapporterats vara mycket effektiva (>90%) mot SARS-CoV-2.
  • ExpreS2ion avancerar mot viktiga milstolpar under 2022, vilket minskar risken för företagets portfölj. ExpreS2ions partner Bavarian Nordic förbereder den redan finansierade fas-III studien, som förväntas inledas under H1 2022.
  • ExpreS2ions vaccinkandidat som riktar sig mot bröstcancer, där inlämning för godkännande av start av klinisk fas-I studie förväntas under 2023. Positiv preklinisk data publicerades under januari 2022 som visar på preklinisk Proof of Concept.
  • Alla ExpreS2ions vaccinkandidater samt CRO-verksamhet är baserade på företagets egenutvecklade plattform, ExpreS2. Plattformen möjliggör kostnads- och tidseffektiv produktion av proteiner som krävs för utveckling och produktion av vacciner och immunterapiprodukter. Hittills har plattformen producerat över 500 olika proteiner, med en framgångsfrekvens på över 90%, till över 100 kunder och partners.

ExpreS2ion Biotechs hemsida