Vatorsecurities.se använder sig av cookies för att ge dig som besökare en så bra upplevelse som möjligt.
20 oktober 2016

Vator Securities rådger Immunovia i rekordstor kapitalanskaffning

Kapitalanskaffningen om totalt 218,7 miljoner kronor, som var uppdelad i en riktad nyemission om 189,9 miljoner kronor och en företrädesemission om 28,7 miljoner kronor, innebär rekord för ett diagnostikbolag på NASDAQ First North Stockholm.

Den riktade nyemissionen attraherade flera institutionella investerare, däribland Handelsbanken Fonder, Ålandsbanken Fondbolag (som har varit investerare i bolaget sedan bolagets börsintroduktion i december 2015), E. Öhman J:or Fonder och Banque Internationale á Luxembourg.

I företrädesemissionen uppgick den sammanlagda efterfrågan till cirka 40,9 miljoner kronor, motsvarande en överteckningsgrad om sammanlagt 43 %.

Det kapital som har tillförts Immunovia genom kapitalanskaffningen kommer i första hand att användas för att inleda studier på diabetespatienter. Ny framstående forskning visar att patienter som i medelåldern diagnostiseras med typ 2-diabetes löper högre risk för cancer i bukspottskörteln. I studien kommer Immunovias blodbaserade biomarkör-test IMMrayTM PanCan-d att användas.

Homan Panahi, vd Vator Securities, kommenterar:

”Vi har hittills haft nöjet att vid tre tillfällen agera som finansiell rådgivare till Immunovia. Första gången var i samband med en privat finansieringsrunda under första halvan av 2014, andra gången i en framgångsrik noteringstransaktion i december 2015 och nu senast i den här betydelsefulla transaktionen.”

Mats Grahn, vd Immunovia, kommenterar:

”Vi uppskattar Vator Securities arbetsmetodik som innebär fortsatt mycket aktiv rådgivning också efter att en transaktion har genomförts. Metodiken gör en betydande skillnad då vi kan arbeta med adekvat informationsgivning till våra aktieägare och vägleda marknaden. Dels kring hur vi verkställer vår affärsplan och dels vad marknaden kan förvänta sig från bolaget på kort och lång sikt. Efter tre framgångsrika transaktioner de senaste åren står det utom all tvivel att Vator Securities har optimerat finansieringen av Immunovias verksamhet på ett för finansmarknaden unikt effektivt sätt.”