17 juni 2024

Vator Securities rådger Magle Group vid förvärv av pK Biotech ApS och pK Chemicals

Om Magle Group

Magle Group bygger på strategiska förvärv som syftar till att driva tillväxt och sprida risker. Koncernen omfattar två verksamhetsområden. Magle Chemoswed – en kontraktsutvecklings- och tillverkningsbolag (CDMO) med ett starkt rykte för sin högkvalitativa utvecklings- och tillverkningsexpertis och Magle PharmaCept – ett etablerat försäljnings- och marknadsföringsbolag för utveckling och direktförsäljning av koncernens medicintekniska produkter. Magle Group har som mål att etablera sig som en ledare inom högkvalitativa, livsförändrande hälsovårdsinnovationer för att möta medicinska behov genom vetenskaplig excellens.

Information om förvärvet 

pK Chemicals, med huvudkontor i Danmark, är en ledande aktör inom den globala läkemedels- och medicosektorn. pK Chemicals är kända för sin produktion av teknisk Dextran och Dextran Derivat, har 65 anställda och driver två produktionsanläggningar i Danmark. Under 2023 rapporterade pK Chemicals en bruttovinst om cirka 116 MSEK, med en vinst från rörelseverksamheten om cirka 17 MSEK. 

Fördelar med förvärvet 

  • Sammanslagningen kommer att kombinera resurser och expertis, vilket öppnar nya tillväxtmöjligheter och uppnår operativa effektiviseringar. Nya Magle Group kommer att erbjuda en omfattande portfölj som täcker teknisk Dextran, Dextran derivat, DSM-baserade innovationer, aktiva farmaceutiska ingredienser och skräddarsydda lösningar för läkemedels- och medicosektorerna. Dessutom kommer de utökade CDMO-kapaciteterna att göra det möjligt för Magle Group att bättre betjäna befintliga och nya kunder med förbättrade utvecklings- och tillverkningstjänster.
  • Denna sammanslagning kommer avsevärt att utöka Magle Groups kontraktsutvecklings- och tillverkningsorganisation (CDMO)-kapaciteter, öka produktionskapaciteten och bredda tjänsteutbudet för att möta den växande efterfrågan på högkvalitativa utvecklings- och tillverkningstjänster. 

Hemsida: https://maglegroup.com/