28 juni 2023

Vator Securities rådger Moberg Pharma i 100 MSEK Företrädesemission

Om Moberg Pharma

Moberg Pharma AB (publ) är ett svenskt läkemedelsbolag med fokus på kommersialisering av egenutvecklade läkemedel baserade på beprövade substanser. Bolagets främsta tillgång är MOB-015 – en ny utvärtes behandling av nagelsvamp. Kliniska fas 3-studier av fler än 800 patienter för MOB-015 indikerar att produkten har potential att bli den framtida marknadsledaren inom nagelsvamp. Moberg Pharma har avtal med kommersiella partners på plats i bland annat Europa och Kanada. MOB-015 rekommenderades för marknadsgodkännande i EU juni 2023.

Om MOB-015 och nagelsvamp

Nagelsvamp är en vanligt förekommande infektion som drabbar 5-10 % av befolkningen, där majoriteten av patienterna idag är obehandlade. Den globala marknadspotentialen är mycket stor med fler än hundra miljoner patienter och ett tydligt behov av bättre produkter. Moberg Pharma bedömer att den årliga försäljningspotentialen för MOB-015 uppgår till 250-500 MUSD. MOB-015 är en egenutvecklad topikal formulering av terbinafin som tagits fram av Moberg Pharma och bygger på företagets erfarenheter från den ledande receptfria nagelsvampsbehandling Kerasal Nail[®]/Emtrix[®]. Terbinafin är för närvarande den mest använda tablettbehandlingen mot nagelssvamp, men medför risker såsom interaktion med andra läkemedel och leverskador, vilka undviks med topikal behandling. Tidigare försök till topikal behandling med terbinafin har misslyckats på grund av svårigheten att leverera tillräckligt med aktiv substans genom nageln.

Pressmeddelande

Caset

Bolagets främsta tillgång MOB-015 rekommenderades för nationellt marknadsgodkännande i 13 europeiska länder i juni 2023 och genomgår en fas-3 studie i Nordamerika. Bolaget har säkrat partneravtal för MOB-015 med ett sammanslaget värde av milstolpar om upp till 70 MUSD, varav milstolpar om 6,5 MUSD redan är utbetalda, i tillägg till ersättning för levererade produkter i Europa, Kanada, Israel och Sydkorea med marknadsledande aktörer. MOB-015 har potential att bli det marknadsledande läkemedlet då produkten har en världsledande förmåga att döda nagelsvamp (76 procent, i relation till 30 till 55 procent för konkurrerande utvärtes preparat). Det primära behandlingsmålet uppnåddes i såväl den nordamerikanska fas-3-studien som den europeiska fas-3-studien. MOB-015 förbereds för lansering i Skandinavien och utvärderas för närvarande över 52 veckor i en randomiserad och vehikelkontrollerad fas 3-multicenterstudie. Totalt förväntas omkring 350 nagelsvampspatienter ingå från USA och Kanada. Rekryteringen av patienter förväntas slutföras under 2023 och topline-resultat väntas under första kvartalet 2025.

Hemsida: https://www.mobergpharma.se/investerare