Vatorsecurities.se använder sig av cookies för att ge dig som besökare en så bra upplevelse som möjligt.
8 april 2022

Vator Securities rådger Moberg Pharma i 121 MSEK företrädesemission

Kommentar till transaktionen

”Den säkerställda finansieringen ger oss möjlighet att ta till vara MOB-015s fulla potential, både genom registreringsaktiviteter och lanseringsförberedelser i Europa och ytterligare en klinisk studie för den amerikanska marknaden. Behovet av ett effektivt läkemedel mot nagelsvamp är stort och MOB-015 kan få en unik marknadsposition genom den höga svampdödande effekten.” säger Anna Ljung, VD för Moberg Pharma.

Pressmeddelande

Om Moberg Pharma  

Moberg Pharma AB är ett svenskt läkemedelsbolag med fokus på kommersialisering av egenutvecklade läkemedel baserade på beprövade substanser. Bolagets främsta tillgång är MOB-015 – en ny utvärtes behandling av nagelsvamp. Kliniska fas 3-studier av fler än 800 patienter för MOB-015 indikerar att produkten har potential att bli den framtida marknadsledaren inom nagelsvamp. Moberg Pharma har avtal med kommersiella partners på plats i bland annat Europa och Japan och bolagets målsättning är att få första marknadsgodkännande och lansera MOB-015 under 2023.  

Caset 

  • Moberg Pharmas främsta tillgång, MOB-015, har visat världsledande förmåga att döda nagelsvamp i två fas 3-studier. 
  • Moberg Pharmas målsättning är att göra MOB-015 till det ledande behandlingsalternativet för nagelsvamp med cirka 250–500 miljoner USD i årlig produktförsäljningspotential. Bolaget har säkrat partnerskap med Bayer (EU), Taisho Pharmaceuticals (Japan), DongKoo Bio & Pharma (SydKorea), Allderma (Skandinavien) och Cipher Pharmaceuticals (Kanada), med potentiella milstolpsbetalningar på 120 miljoner USD + royalties.  
  • Erfarenhet av kommersialisering med ledande OTC-varumärket KerasalNail® för nagelsvamp, där Moberg byggde en 440 MSEK franchise med 30% marknadsandel i USA som  avyttrades för 1,4 miljarder SEK under 2019 – kommersialiseringsprocessen ska upprepas för MOB-015.
  • Marknadsgodkännande och lansering av MOB-015 beräknas under 2023 samtidigt som förberedelser pågår för en ny nordamerikansk fas 3-studie för att möjliggöra amerikanskt godkännande och stärka global expansion.

Moberg Pharmas hemsida