31 oktober 2022

Vator Securities rådger Plexian i 33 MSEK Företrädesemission

Om Plexian: 

Plexian har utvecklat plattformen Edge, som är ett nyutvecklat lojalitetsprogram. Edge, som framförallt grundar sig på affärsmöjligheter skapade genom Open Banking, använder sig av kortkopplade tjänster som samlar in transaktionsdata och köpmönster. Data samlas in i syfte att skapa en bättre förståelse för användaren av Edge, för att därigenom kunna lämna mer personifierade köperbjudanden baserat på användardata som genereras på Edge. Genom att Plexian ingår partnerskap med stora medlemsorganisationer där ett befintligt användargränssnitt redan är etablerat har Edge förutsättningar att snabbt nå ett stort antal användare till en mycket låg kundackvisitionskostnad.

Pressmeddelande

Caset: 

  • Fördelaktiga regleringsförändringar på stora växande marknader, så som PSD2, där konsumenterna ges laglig rätt att få tillgång till sina betalkonton via tredje part. Detta gör det möjligt för tredjepartsleverantörer att få tillgång till finansiella uppgifter och genomföra betalningar. Ytterligare reglering förväntas komma, för att fullt ut genomföra EU:s Retail Payment Strategy¹, t.ex. ytterligare främjande av gränsöverskridande europeiska betalningslösningar. 
  • Plexian tillhandahåller en platform-as-a-service lösning vid namn Edge, som på ett unikt sätt använder data från alla konsumentköp i både den fysiska och den digitala handeln, vilket leder till omfattande konsumentdata och möjligheten att föra in fördelarna med digital handel i den fysiska handeln. 
  • Genom Edge-plattformen kopplas konsumenter (får tillgång till exklusiva erbjudanden och cashbacks), handlare (får tillgång till försäljningskanaler) och partner (får tillgång till kunddata) samman, vilket skapar en ömsesidigt fördelaktig kanal för tillhandahållande av tjänster och produkter. 
  • B2B(2C)-affärsmodellen gör det möjligt för Plexian att utnyttja partnernas etablerade gränssnitt mot konsumenten, vilket resulterar i en kostnadseffektiv omvandling av partnernas kunder till användare av Edge-plattformen, med låga eller inga kostnader för att skaffa nya kunder för Plexian. 
  • Etablerat ett partnerskap med Skånes Fotbollförbund och ingått en avsiktsförklaring med Coop Sverige, där de potentiella användarna från dessa två partners uppgår till över 4 miljoner. 
  • Bolaget riktar nu in sig på nya partnerskap, att öka antalet användare av Edge-plattformen på den svenska marknaden och etablera kapacitet för att leverera en gränsöverskridande produkt utanför Sverige. 

1) ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_19_5555; https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/business_economy_euro/banking_and_finance/200924-retail-payments-factsheet_en.pdf

Plexians hemsida