Vatorsecurities.se använder sig av cookies för att ge dig som besökare en så bra upplevelse som möjligt.
25 februari 2022

Vator Securities rådger Rebelle i 200 MSEK IPO

Kommentar 

Att kunna notera Rebelle i dessa tider har inte varit lätt men det är en bekräftelse på att vår hållbara affärsmodell som förlänger produktens livscykel och därmed minskar miljöpåverkan är av stort intresse för investerare. Detta bekräftas också av att vi är den första ”gröna börsintroduktionen” i Nasdaqs globala system. Idag är ett viktigt steg för oss och Rebelles framtida tillväxtstrategi,” säger Cécile Wickmann, grundare och CCO för Rebelle. 

”Genom noteringen tar Rebelle ett nytt och viktigt steg i sin internationella tillväxtresa. Vi uppskattar det stora förtroendet från våra befintliga och välrenommerade nya aktieägare, styrelseledamöter och ledande befattningshavare. Noteringen skapar nya attraktiva möjligheter att genomföra Rebelles tillväxtstrategi och därmed accelerera framtida tillväxt,” säger Hans-Christian Semmler, styrelseordförande för Rebelle.

Pressmeddelande

Om Rebelle 

Rebelle driver en europeisk online-marknadsplats, Rebelle.com, för försäljning och köp av second hand-modeartiklar och accessoarer från lyxmärken. Rebelle tar ansvar för hela försäljningsprocessen för att fysiskt säkerställa kvalitet och äkthet för produkter som säljs till konsumenter och att betalningar och produktleveranser hanteras. Baserat på denna kapitaleffektiva ”kontrollerade marknadsplats” (Eng. managed marketplace), avser Rebelle leverera en förstklassig sälj- och köpupplevelse till sina kunder. Rebelle erbjuder försäljning och köp av världens mest eftertraktade modemärken som Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Hermès och Prada samtidigt som bolaget bidrar till att öka kundernas medvetenhet om hållbarhet och cirkularitet inom modebranschen. Bolaget erbjuder fler än 200 000 produkter till, och som är listade av, kunder i hela Europa med fokus på EU. 

Caset 

  • Den första gröna börsnoteringen inom Nasdaqs system globalt och den första börsnoteringen av et tyskt bolag som börsnoteras exklusivt på Nasdaq i Sverige. 
  • Rebelle är en ledande europeisk aktör inom kategorin second hand-lyxmode, med starkt fokus på att förlänga produkters livslängd, minska mängden avfall i branschen och främja en cirkulär ekonomi. 
  • Rebelles strategi med en managed marketplace möjliggör en skalbar och kapitallätt marknadsplatsmodell med liten returhantering, litet eget lager och cirka 30 procent i genomsnittlig bruttoprovision. 
  • Rebelle ämnar kapitalisera på den långsiktiga tillväxten på den europeiska marknaden för second hand-lyxmode samt accelerera tillväxten genom förvärv. 
  • Kapitallätt affärsmodell möjliggör låg CAPEX och rörelsekapitalbindning.