Vatorsecurities.se använder sig av cookies för att ge dig som besökare en så bra upplevelse som möjligt.
15 mars 2022

Vator Securities rådger S2Medical i 21 MSEK företrädesemission

Kommentar till transaktionen

”Likviden från företrädesemissionen kommer att göra det möjligt för oss att fortsätta fokusera på tillväxt inom försäljningen av våra ordinarie sårläkningsprodukter och en fortsatt utveckling av produktportföljen. På helårsbasis har försäljningen av ordinarie sårläkningsprodukter ökat med cirka 261 procent mellan 2021 och 2020 och cirka 48 procent mellan 2021 och 2019, sista helåret innan Covid-19 pandemin. Vi tror starkt på att denna tillväxt kommer fortsätta under innevarande år, med större avrop från kunder inom både Mellanöstern och Sverige under det första kvartalet, samt intresse från nya potentiella kunder inom Mellanöstern och Bolagets övriga marknader. Vidare ser vi ett stort värde i de antimikrobiella peptiderna som förvärvades i slutet på 2021, med flertal potentiella tillämpningsområden inom Bolagets produktportfölj men även möjligheter till samarbeten med externa aktörer. S2Medical kommer alltid stå i första ledet för att förändra sårvård till sårläkning och vi välkomnar nu våra befintliga aktieägare att delta i vår resa framåt mot att bli den ledande globala aktören inom sårläkning.” kommenterar VD Petter Sivlér.

Pressmeddelande

Om S2Medical  

S2Medical är ett bolag grundat år 2013 med säte i Linköping som utvecklar och säljer sårläkningsprodukter med fokus på brännskador och kroniska sår. Bolaget har en vision att erbjuda ett helhetskoncept inom sårläkning med produkter inom debridering (rengöring av sår), granulering (uppbyggnad av vaskulär vävnad) och re-epitelialisering (återbildning av hudepitel i sårområdet). 

Investment case 

  • EPIPROTECT® har testats på tusentals behandlade patienter mellan 0 – 92, genom S2Clinic och andra behandlingsplatser, där flera publicerade studier visat betydande fördelar (bl.a. användarvänlighet, smärtlindring, förkortad läkningstid) jämfört med standardbehandlingar.  
  • EPIPROTECT® har möjliggjort etablering i Europa (bl.a. Skandinavien) och Mellanöstern (bl.a. Förenade Arabemiraten), med kommande strategiskt fokus på Storbritannien, Tyskland, Italien och Saudiarabien, där kunskap och erfarenhet som genereras på mogna marknader implementeras gränsöverskridande. 
  • S2Medical är positionerat för accelererad tillväxt genom geografisk bredd och mångsidig produktportfölj, med lansering av ivaQ® (kort sikt) och Instagraft® (medellång sikt) på etablerade geografiska marknader samt expansion av validerade EPIPROTECT®-produkterna på nya attraktiva marknader. 
  • Framgångsrik samutveckling och efterföljande förvärv av en antimikrobiell peptid (host defence peptide, HDP) – baserat på 15 års forskning och för närvarande under patentgodkännande – vilket ökar S2Medicals långsiktiga potentiella uppsida ytterligare genom att: 
    • stärka S2Medicals sårläkningserbjudande genom att integrera de antimikrobiella peptiderna i den nuvarande produktportföljen, samt 
    • möjliggöra för S2Medical att utveckla läkemedel mot multiresistenta bakterier, varvid den genombrottspeptid som för närvarande är under patentgodkännande har visat sig (i) vara flera gånger billigare än sin föregångare, (ii) har en stark antiresistenseffekt på bakterier, samtidigt som den har (iii) en stark synergi med antibiotika – väl positionerad för behandling av infektioner utan att riskera antibiotikaresistens, vilket enligt WHO är ett av de största hoten mot mänskligheten och år 2050 kan orsaka 10 miljoner dödsfall och kosta cirka 100 miljarder USD årligen.

S2Medicals hemsida