24 november 2022

Vator Securities rådger SeaTwirl i 64,5 MSEK Företrädesemission

Om SeaTwirl

SeaTwirl är ett svenskt energi tech bolag inom vindkraft med visionen att bli en världsledande leverantör till flytande vindkraftsparker. SeaTwirls unika flytande vindkraftverk är enkelt och robust med få rörliga delar. Detta passar förhållandena på havet och minimerar behovet av underhåll, vilket leder till färre stillestånd och fler drifttimmar. Detta är viktiga förutsättningar för att minska kostnaderna vid produktion av energi. Efter den framgångsrikt installerade 30 kW-prototypen S1, som har fungerat effektivt sedan 2015, fokuserar SeaTwirl på utvecklingen av SX, nästa generations flytande vindkraftverk med +10MW turbineffekt. Parallellt med utvecklingen av SX avser bolaget fortsätta effektiviseringen och delar av produktionen av S2x med 1 MW turbineffekt som planeras installeras i Norge.

Pressmeddelande

Caset

  • Vindkraft är en av de snabbast växande teknikerna för förnybar energi och den näst största formen av elproduktionskapacitet i Europa. För närvarande produceras 90% av vindkraften i inlandet. Djupa (>60 m) havsbaserade områden utgör 60–80% av den europeiska havsbaserade vindkraftspotentialen, vilket innebär en stor möjlighet för flytande havsbaserad vindkraft.
  • SeaTwirls unika design av vertikala vindkraftverk skalar bättre än traditionella horisontella vindkraftverk och uppfyller kraven för framtida storskaliga flytande vindkraftparker där den stora volymen av turbinerna kommer att installeras.
  • Studier visar att vindkraftverk kan fungera mer effektivt genom att ersätta traditionella horisontella vindkraftverks konstruktioner med vertikala vindkraftverk. När vertikala vindkraftverk placeras i nätformation ökar prestanda med upp till 15%. Vertikala vindkraftverk kan installeras närmare varandra vilket leder till högre energiproduktion per kvadratkilometer.
  • För att möta framtida efterfrågan och accelerera kommersialiseringen arbetar SeaTwirl på utformningen av nästa generations flytande vertikalt vindkraftverk med +10 MW turbineffekt, vilket uppfyller kraven från många kommersiella kundtillämpningar. Parallellt fokuserar SeaTwirl på ytterligare effektivitetsförbättring och produktion av S2x-vindkraftverket i Norge.

SeaTwirls hemsida