Vatorsecurities.se använder sig av cookies för att ge dig som besökare en så bra upplevelse som möjligt.
12 november 2019

Vator Securities rådger SenzaGen i 106 MSEK riktad och företrädesemission

Den Riktade Emissionen tecknades av bland annat Fjärde AP-Fonden, Ålandsbanken Abp, Consensus Asset Management, Kavaljer, Segersta och Thomas Olausson.

Kommentar från VD
Under min inledande tid på SenzaGen har den kommersiella fördelen med vår innovativa teknologiplattform GARD® blivit tydlig. Våra tester är mer tillförlitliga och förbättrar kostnadseffektivitet för våra kunder samtidigt som de bidrar till ökad produktsäkerhet i människors vardag.

Vi har med fokus på att kommersialisera Bolaget lagt fram ett nytt finansiellt mål, att SenzaGen ska nå break-even 2022, samt presenterat en ny kommersiell organisation som skall säkerställa att målet nås. Vi estimerar, baserat på kostnaderna för 2018, att Bolaget skulle gå break-even med en försäljning av cirka 800 tester. Vår vision är att vår testmetod ska bli den nya globala standarden inom den toxikologiska in vitro-testindustrin. Visionen ska nås genom internationell etablering under de kommande åren. Vi har skickat in valideringsunderlag för GARD®skin och GARD®potency till OECD som tillsammans med EURL ECVAM validerar vår testmetod. Så snart GARD® har validerats och inkluderats i de rekommenderade globala testriktlinjerna för hudsensibilisering kan vi nå vår fulla försäljningspotential. Med den information vi har idag, har jag all anledning att tro att OECD kommer att rekommendera vår metod och vi förväntar oss mer information från myndigheterna under 2020.

Vi är glada över att se en sådan stark uppslutning i den riktade emissionen och ser fram emot att såväl befintliga som nya investerare är en del av vår fortsatta resa i samband med företrädesemissionen. Med en tydlig målbild, ett starkt produkterbjudande och en ny kommersiell organisation ser jag ljust på våra möjligheter och vår övergång från forskningsbolag till kommersiellt bolag. Skiftet sker nu och vi har alla förutsättningar att skapa en lönsam, kostnadseffektiv och kommersiellt framgångsrik verksamhet.” säger Axel Sjöblad, VD SenzaGen AB

Läs hela pressmeddelandet här