Vatorsecurities.se använder sig av cookies för att ge dig som besökare en så bra upplevelse som möjligt.
29 oktober 2021

Vator Securities rådger SenzaGen i 30 MSEK riktad emission

Om SenzaGen

SenzaGen avser att bli en ledande aktör inom djurfri toxikologisk testning och driva omställningen från djurtester till metoder som bättre överensstämmer med hur människor biologiskt fungerar. Bolagets tillväxtstrategi omfattar fortsatt kommersialisering av den egenutvecklade testplattformen GARD®, expansion av testportföljen samt utvärdering av förvärvsmöjligheter med fokus på bolag som är lönsamma, växande och kompletterar SenzaGens erbjudande. Bolagets testplattform GARD® kombinerar genomiska data från mänskliga celler med maskininlärning vilket ger en unik förmåga att identifiera och analysera om kemikalier kan orsaka allergiska reaktioner på huden eller i luftvägarna. Det höga informationsinnehållet och en holistisk syn på immunologiska svar bidrar till hög träffsäkerhet och mänsklig relevans. SenzaGen har sitt huvudkontor och GLP-godkända laboratorium i Lund och dotterbolag i USA.

Pressmeddelande

Caset

  • SenzaGens målsättning är att bli ledande inom djurfri toxikologisk testning genom fortsatt exekvering på den accelererade tillväxtstrategin som involverar förvärv och hög organisk tillväxt.
  • Genomik, maskininlärning och biologi kombineras i bolagets GARD®-plattformen vilket resulterar i en noggrannhet på över 90 %, förmåga att hantera utmanande prover i små kvantiteter och med kort handläggningstid.
  • Den positiva EURL ECVAM utvärderingen av GARD®skin innebär en ökad sannolikhet för OECD godkännande, vilket möjliggör för SenzaGen att erbjuda GARD® teknologin till en betydligt bredare kundbas, vilket ytterligare expanderar marknadspotentialen.