Vatorsecurities.se använder sig av cookies för att ge dig som besökare en så bra upplevelse som möjligt.
16 december 2020

Vator Securities rådger SiB Solutions i 23 MSEK Private Placement

Logistikteknikbolaget SiB Solutions tar in 23 miljoner SEK genom en nyemission. Bland storägarna finns Anders Pettersson, tidigare investerare i spelutvecklingsföretaget Sharkmob. 

SiB Solutions erbjuder en programvara för videoanalys som ger effektiv övervakning och analys av logistikprocesser för att minimera svinn i försörjningskedjan. Värdet av varor som försvinner i logistikprocesser globalt uppskattas uppgå till cirka 10 miljarder euro varje månad, med följdkostnader om cirka 20 miljarder euro. 

Tekniken bygger på artificiell intelligens och videoanalys, där plattformen känner igen försändelser genom hela leveranskedjan och ser när fel uppstår. SiB Solutions sätter upp sin utrustning på valda platser vid exempelvis ett lager, som sedan mäter och analyserar hanteringen av försändelsen. Bolagets teknik används av bland annat Postnord, Nowaste Logistics och JF Hillebrand. 

SiB Solutions går nu in i en expansiv fas där nyemissionen på 23 miljoner kronor är det första steget till att fortsätta kommersialisera plattformen, utveckla fler funktioner och hjälpa bolaget mot en internationell expansion. 2021 blir en förberedelse till en större global uppskalning.

Vator Securities AB har agerat finansiell rådgivare till Bolaget i samband med emissionen. 

DI digital: Logistikbolaget fyller kassan för att rädda gods: ”Vill gå till börsen så snart vi kan” 

Sibsolutions.se