15 november 2022

Vator Securities rådger Stardots i 15 MSEK Private Placement

Stardots har genomfört en nyemission om cirka 15 miljoner SEK. Ett antal investerare deltog i nyemissionen, bland annat de befintliga aktieägarna VNV Global, Uppsala University Invest och Stockholm University Holding, samt nya investerare såsom Beijerstiftelsen. Stardots avser att använda nettolikviden från nyemissionen för att vidareutveckla sin digitala hälsoplattform för Parkinsons sjukdom och förbereda bolagets lansering i USA och Europa. 

Kommentar från VDn 

”Vi är tacksamma för stödet och förtroendet från befintliga och nya investerare i denna kapitalanskaffning och är glada över att de delar företagets vision att ge patienter med neurologiska sjukdomar en bättre framtid” säger Daniel Petrini, VD, Stardots. 

Pressmeddelande (engelska)  

Om Stardots 

Stardots är ett deep tech bolag som förenar ingenjörer och matematiker med neurologer och life-science utvecklare. Bolagets initiala fokus är på Parkinsons sjukdom där Stardots digitala plattform, ANLIVA™, analyserar typiska symptom hos patienter med hjälp av matematiska modeller, sensordata och artificiell intelligens genom patientens egen smartphone. Detta omvandlas i sin tur till kvantifierbara markörer som kan användas till att övervaka sjukdomsprogressionen och optimera behandling. Vårdgivare får därmed analyser, statistik samt behandlingsförslag baserade på patientens markörer, vilket möjliggör individualiserad telemedicinsk behandling. Stardots vision är att dess digitala hälsoplattform ANLIVA ska bli en ny standard för objektiv, jämlik, globalt tillgänglig och kostnadseffektiv vård för Parkinsons sjukdom. 

Caset 

  • Neurologiska störningar är den ledande orsaken till funktionshinder globalt, där den snabbast växande neurologiska sjukdomen är Parkinsons sjukdom (“PD”), en progressiv långvarig störning som påverkar rörelse, muskelkontroll och balans.  
  • Idag är vården av PD-patienter subjektiv, ojämlik och kostsam och behandlingen är beroende av läkarbesök och kanske inte speglar patienternas omedelbara behov eller sjukdomens fortskridande, på grund av svårigheter att objektivt kvantifiera och övervaka sjukdomsförloppet – ett ouppfyllt behov som Stardots riktar in sig på. 
  • Bolagets plattform, ANLIVA™, kommer att analysera typiska symtom som dyskinesi, inklusive tremor och hyperkinesi, genom patientens smartphone. Vårdgivare kommer att få individualiserad analys, statistik och behandlingsförslag baserade på patientens sensordata, vilket möjliggör individualiserad telemedicinsk behandling. Användandes tillsammans med läkemedels- och medicintekniska produkter kommer ANLIVA™ att erbjuda en mer individualiserad precisionsbehandling. Som ett exempel ingick Stardots ett strategiskt samarbete med OnDosis i september 2022, ett medicinteknikföretag som knoppades av från AstraZeneca och som utvecklar en unik produktplattform för flexibel och individualiserad dosering av läkemedel. 
  • Företagets plattform och dess delsystem, t.ex. olika tillämpningar och algoritmer, har testats och verifierats genom studier vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Kliniska studier med ANLIVA™-plattformen förväntas genomföras under fjärde kvartalet 2022. 
  • Efter slutförandet av kliniska studier kommer regulatorisk inlämning till FDA att slutföras, med efterföljande FDA-godkännande och marknadslansering i USA förväntat under 2023. 

Stardots hemsida (engelska)