13 juni 2024

Vator Securities rådger Yabie i 64 MSEK kapitalanskaffning

Om Yabie AB 

Yabie är ett snabbväxande SaaS-bolag som erbjuder produkter och tjänster som underlättar vardagen för företagare. Sedan 2017 har Yabie utvecklat ett ekosystem av användarvänliga kassa- och betallösningar som används av tusentals företag i Sverige, från pizzerian på hörnet till IKEA. Genom innovationskraft, skalbarhet och ett tydligt produktfokus vinner Yabie marknadsandelar i ett snabbt tempo. Yabie har utvecklat ett ekosystem av tjänster för företagskunder för att göra det lättare att ta betalt och driva sin verksamhet framåt. Yabie erbjuder en innovativ och mobil kassa och betallösning för en bred målgrupp, från småföretag upp till större internationella företagskunder såsom IKEA. Kunderna återfinns primärt inom segmenten restaurang/kafé, mindre butiker, tjänstesektorn samt större retail-verksamheter och Enterpriseföretag. 

Caset 

  • Yabie den #1 nordiska POS-mjukvaruleverantören för riktiga företag, växer snabbt för att passera konkurrens även när det gäller antal licenser (2025e) 
  • Byggt kritisk massa och ett världsledande erbjudande (org./M&A) – nu tillräckligt stora för att attrahera ledande internationella aktörer för kommersiella partnerskap (diskussioner pågår) 
  • Ansedda institutionella och strategiska ägare  
  • Key metrics
    • Revenue Run Rate: SEK 153 million 
    • Revenue Growth: +41% Y/Y 
    • Recurring Gross Margin: 90% 

Hemsida: https://yabie.com/