12 juni 2023

Vator Securities rådger ZignSec i 26 MSEK Företrädesemission

Om ZignSec

ZignSec är ett RegTech-företag som tillhandahåller och utvecklar en komplett KYC, KYB-compliance plattform. Plattformen ger bolagets kunder en sömlös onboardingprocess och lätthanterlig övervakning, vilket möjliggör för kunderna att på ett säkert sätt expandera sin verksamhet internationellt samtidigt som de uppfyller compliance processer. Plattformen utvecklas ständigt genom addering av ledande tjänster och verktyg, vilket förbättrar kundupplevelsen och konkurrenskraften. För närvarande har ZignSec hundratals kunder spridda över en rad branscher där identifiering utgör en viktig faktor, med störst koncentration inom finansiella tjänster och annan reglerad verksamhet.

Pressmeddelande

Caset

  • ZignSec utvecklar och driver en plattform där bolaget framgångsrikt har aggregerat regulatoriska- och compliancelösningar, vilket möjliggör bolag att på en global använda optimerade lösningar för både sina företagskunder och konsumenter. ZignSec samarbetar redan med flertalet högprofilerade kunder.
  • Bolaget verkar på den starkt växande RegTech-marknaden som förväntas växa 24% per år och uppnå ett värde om 87 miljarder USD 2028. Tillväxt drivs av regulatoriska förändringar som ständigt ökar kraven inom compliance, AML och KYC. Vilket i sin tur ökar komplexiteten för företag, särskilt för de företag som bedriver gränsöverskridande verksamhet.
  • ZignSecs plattform för compliancelösningar bemöter dessa utmaningar genom att samla ett utbud av ledande lösningar på en enskild plattform som kan nås via API.

Hemsida: https://www.zignsec.com/