Vatorsecurities.se använder sig av cookies för att ge dig som besökare en så bra upplevelse som möjligt.
21 juni 2016

Vator Securities slutför framgångsrikt rådgivningsuppdrag för Biovica

Vator Securities, ett värdepappersbolag specialiserat på finansiell rådgivning till snabbväxande företag, tillkännager idag slutförandet av en kapitalanskaffning i en övertecknad nyemission om 30 miljoner kronor för Biovica International AB.

Biovica utvecklar blodtest för snabb och tillförlitlig utvärdering av behandling hos patienter med spridd cancer. Det första tillämpningsområdet för bolagets test, som marknadsförs under namnet DiviTumTM, är utvärdering av effekten av behandlingar vid spridd bröstcancer. Syftet är att ge onkologer konkreta beslutsunderlag för att optimera överlevnaden hos patienterna. Den totala marknadspotentialen för Biovicas test inom detta område i Europa och USA uppskattas överstiga 6 Mdr SEK/år.

En ny klass så kallade CDK-hämmande läkemedel, som Ibrance (palbociclib), kan idag användas till uppemot 75 procent av alla patienter med spridd bröstcancer (Ibrance är idag godkänt i USA och förväntas snart godkännas inom EU). Omkring 50 procent av alla patienter svarar emellertid inte mot behandling med Ibrance, som är ett av världens dyraste cancerläkemedel. Med DiviTumTM finns potential att snabbt utvärdera behandling och att ineffektiva, dyra behandlingar liksom onödiga bieffekter kan undvikas.

Biovica har 12 publicerade kliniska studier som påvisar förmågan hos DiviTumTM att prognostisera, prediktera och monitorera terapirespons vid behandling av solida tumörer. Bolaget har ytterligare tio pågående kliniska studier tillsammans med ett flertal världsledande samarbetspartners. Däribland Dana Farber Cancer Institute som samarbetar med Harvard Medical School, Breast International Group (BIG) som sammanför över 50 forskargrupper inom bröstcancer från hela världen, International Breast Cancer Study Group (IBCSG) som är pionjärer inom studier av bröstcancerbehandling, och Karolinska Institutet. Hittills har över 20 000 patientprover analyserats med DiviTumTM, bland annat av ett av de största läkemedelsbolagen i världen.

Anders Rylander, verkställande direktör i Biovica International, kommenterar:

”Vi har verkligen uppskattat att arbeta med Vator Securities under hela processen och vi är mycket glada över det stora intresset för Biovica. Vator Securities har överträffat våra högt uppsatta förväntningar och drivit processen med stort engagemang fram till avslut.”