Vatorsecurities.se använder sig av cookies för att ge dig som besökare en så bra upplevelse som möjligt.

Vatorpodden

Förutom Corporate finance och kapitalförvaltning, erbjuder Vator Securities möjligheter för kunder att marknadsföra sig till investerare i beprövade format så som Vatorpodden.

Vatorpodden 2018-05-09: Immunovia AB

In this episode of Vatorpodden we interview Mats Grahn, CEO of Immunovia, listed on Nasdaq Stockholm main market. Mats presents how and why the company was founded, the IMMRAY platform technology for diagnosing complex diseases in a very early stage, the launch of the first pancreatic cancer test, commercialization and financial targets.

Vatorpodden 2018-01-23: SenzaGen AB

I detta avsnitt av Vatorpodden berättar Anki om den slutgiltiga valideringsrapporten av GARDskin som lämnats in till regulatoriska myndigheter samt rapporten om testets överlägsna noggrannhet jämfört mot dagens testmetoder. Anki talar även om teknologiplattformen GARDs övriga tillämpningsområden och bolagets viktigaste kommande milestones.

Vatorpodden 2017-11-15: Bio-Works

Vatorpodden intervjuar Bio-Works VD Mats Johnson och styrelseordförande Thomas Pollare. De berättar om Bio-Works teknologi för rening och separation av molekyler som sedan används vid framtagning av biologiska läkemedel och biosimilarer, samarbetet med det sydkoreanska bolaget Amicogen och den planerade börsintroduktionen under december 2017.

Vatorpodden 2017-08-30: SenzaGen AB

Vatorpodden intervjuar SenzaGens VD Anki Malmborg Hager och styrelseordförande Carl Borrebaeck. De berättar om SenzaGens testplattform GARD, bolagets planerade börsintroduktion under september samt ambitionen att bli den globala industristandarden inom allergitestning.

Vatorpodden 2017-08-10: AlzeCure AB

Vatorpodden intervjuar AlzeCures VD Johan Sandin och styrelseordförande Thomas Pollare. De berättar om AlzeCures läkemedelskandidater för behandling av Alzheimers och den nyemission som genomfördes i juni 2017 och som ska ta bolaget fram till en börsnotering under 2018.

Vatorpodden 2017-04-28: TerraNet AB

Vatorpodden intervjuar TerraNets VD Pär-Olof Johannesson som berättar om bolagets kommande börsintroduktion på Nasdaq First North Premier med planerad första handelsdag den 30 maj. Pär-Olof berättar även om TerraNets affärsområden Industrial IoT (Internet of Things), Chip Integration och Multimedia Services och de sammarbeten bolaget har med Qualcomm, Autoliv och 3M.

Vatorpodden 2017-02-03: Biovica AB intervjuas inför börsintroduktionen

Anders Rylander, VD Biovica, och Mattias Bergqvist, VP Marketing & Sales and Clinical Development, berättar om den kommande börsintroduktionen på Nasdaq First North den 29 mars 2017. De berättar även om Biovicas deltagande på San Antonio Breast Cancer Symposium i december 2016, där de presenterade Biovicas unika studieresultat.

Vatorpodden 2017-01-02: Biovica AB

Biovicas VD Anders Rylander och Mattias Bergqvist, VP of Marketing & Clinical Development, berättar om de nya unika studieresultaten som bevisar att Biovicas biomarkör DiviTum™ kan utvärdera behandlingseffekten på Pfizers nya bröstcancerläkemedel Palbociclib (Ibrance). Biovica presenterade data från de kliniska studierna på världens ledande bröstcancerkonferens San Antonio Breast Cancer Symposium.