Emissionsinstitut

Vator Securities Emissionsinstitut

Se Vator Securities pågående erbjudanden

Pågående erbjudanden

Vator Securities emissionsinstitut

Vator Securities AB är emissionsinstitut (EI) samt kontoförande institut (KI) hos Euroclear Sweden AB. Vi erbjuder ett antal olika emissionstjänster både som fristående tjänst och i samband med Corporate Finance-rådgivning.

Följande tjänster erbjuds inom emissionsinstitutet:

  • Anslutning av bolag till Euroclear Sweden AB
  • Företrädesemissioner
  • Riktade emissioner
  • Apportemissioner
  • Incitamentsprogram, t ex teckningsoptionsprogram (ej värdering)
  • Optioner/konvertibler
  • Sammanläggning/split av aktier

Kontaktperson

Ansvarig emissionstjänster
Jenny Lövesjö
Mobil: 070-741 7300
E-post: Jenny.lovesjo@vatorsec.se

Emissionsadministrationen
Tel: 08-5800 6591
Kungsgatan 34
111 35 Stockholm
E-post: emissioner@vatorsec.se