Vatorsecurities.se använder sig av cookies för att ge dig som besökare en så bra upplevelse som möjligt.

Corporate Finance

Vator Securities tillhandahåller kapitalmarknads- och rådgivningstjänster till ledande noterade och privata tillväxtföretag med fokus på life science, medicinteknik och diagnostik.

Läs mer

Analys

Vator Securities uppdragsanalys erbjuds till ett fåtal utvalda life science-bolag - ”By Invitation Only”. Uppdragsanalyser publiceras löpande under 2019.

Läs mer


WCVB Channel 5 News sände den 2 maj 2019 ett inslag med Immunovias IMMray® PanCan-d för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer.
Klicka här för att se klippet.

Xlucane Product Launch Insight med STADA och Xbrane Biopharma

Vator Securities har tillsammans med STADA Arzneimittel och Xbrane arrangerat ”Xlucane Product Launch Insight” i Stockholm.

Läs mer

Vator Securities rådger Xbrane Biopharma i 59 MSEK företrädesemission

Vator Securities agerade finansiell rådgivare i Xbrane Biopharmas övertecknade företrädesemission. Genom emissionen tillförs Bolaget cirka 59 MSEK före emissionskostnader.

Läs mer

Schibsted, Resurs Bank och Moore Strategic Ventures investerar i Dicopay

Dicopay, den ledande leverantören av digitala och mobila tjänster för fakturering och direktbetalning, annonserar idag en investering på SEK 42 miljoner för att accelerera bolagets expansion. Investeringsrundan leddes av Schibsted Growth och bolaget välkomnar också Resurs Bank som ny investerare och kommersiell partner, samt Moore Strategic Ventures som ny investerare och finansiell partner.

Läs mer

Vator Securities strategisk rådgivare till Fingers Brain Health Institute

Det nya forskningsinstitutet för hjärnhälsa, Fingers Brain Health Institute, har nu etablerats i Stockholm. Vator Securities är stolt strategisk rådgivare till institutet som bygger på Miia Kivipeltos framstående forskning. Institutet kommer att bedriva egen klinisk forskning och utveckla metoder för att förhindra eller fördröja demenssjukdomar.

Läs mer

Fler nyheter