24 juni 2024

Vator Securities rådger Moberg Pharma i 336 MSEK Kapitalanskaffning

Om Moberg Pharma 

Moberg Pharma AB (publ) är ett svenskt läkemedelsbolag med fokus på kommersialisering av egenutvecklade läkemedel baserade på beprövade substanser. Bolagets läkemedel MOB-015 är en ny utvärtes behandling av nagelsvamp, med marknadsgodkännande i 13 EU länder. MOB-015 säljs i Sverige under varumärket Terclara®. Moberg Pharma har avtal med kommersiella partners på plats i bland annat Europa och Kanada. Moberg Pharma har huvudkontor i Stockholm och bolagets aktie är noterad under Small Cap på Nasdaq Stockholm (OMX: MOB). 

Pressmeddelanden:

436 MSEK transaktion i två steg 100 MSEK (juni 2023) & 336 MSEK (juni 2024) 

https://mfn.se/cis/a/moberg-pharma/moberg-pharma-tillfors-336-msek-genom-to-2-och-riktad-nyemission-till-toppgaranter-teckningsgraden-i-to-2-blev-98-dcfaf2d5 

https://mfn.se/cis/a/moberg-pharma/moberg-pharma-beslutar-om-en-foretradesemission-om-cirka-100-msek-6a74e9d4 

Sammanfattning 

 • MOB-015 har visat världsledande förmåga att behandla nagelsvamp
  • I två genomförda fas 3-studier omfattande över 800 patienter blev 76% av patienterna svampfria 
  • Ytterligare en pågående amerikansk fas 3-studie baserad på slutförda fas 3-studier, med begränsad risk, genomförs för att möjliggöra USA godkännande och därmed stärka vidare internationella försäljningsmöjligheter 
  • Bolagets målsättning är att bli marknadsledande med en potentiell global produktförsäljning på 250–500 MUSD 
 • Partnerskap på plats – potentiella milstolpar på 70 MUSD: Bayer (EU), Cipher Pharmaceuticals (Kanada), DongKoo (Sydkorea), Padagis (Israel) och Allderma (Skandinavien) 
 • Lansering pågår under varumärket Terclara®
  • Nationella godkännanden i 13 EU-länder – 7 OTC, 6 Rx 
  • Beprövad kommersiell erfarenhet från Kerasal Nail® – en franchise värd 440 MSEK med 30% marknadsandel i USA 
  • Kommersialiseringsprocessen att upprepas för MOB-015 

Hemsida: https://www.mobergpharma.se/investerare