Vatorsecurities.se använder sig av cookies för att ge dig som besökare en så bra upplevelse som möjligt.

Corporate Finance

Vator Securities tillhandahåller kapitalmarknads- och rådgivningstjänster till ledande noterade och privata tillväxtföretag med fokus på Life science, medicinteknik och diagnostik.

Vator Securities arbetssätt genomsyras av en entreprenöriell anda och hög engagemangsnivå för att driva fram en stark tillväxt för firmans bolagskunder samtidigt som resultat levereras till firmans erfarna och professionella investerare.

Vator Securities leds av erfarna medarbetare, var och en med mellan 15 och 25 års erfarenhet från kapitalmarknads- och rådgivningstjänster hos några av världens mest framstående investmentbanker. De tjänster som Vator Securities erbjuder inkluderar:

  • Pre-IPO Financings
  • IPOs och Secondaries
  • Capital Markets Advisory
  • Strategic Advisory
  • Equity Research

Vator Securities har en unik förmåga att resa kapital dels från traditionella institutionella investerare och dels från sitt globala nätverk bestående av family office och förmögna privatinvesterare. Detta innebär att Vator Securities kan tillhandahålla en hög transaktionssäkerhet för våra bolagskunder/emittenter och unika investeringsmöjligheter för våra investerande kunder.

Vator Securities arbetsmetod karaktäriseras av att vi inte nöjer oss med att enbart leverera en transaktion. Vi går in i ett partnerskap med kunden och stödjer värdeskapandet för ett bolag långt innan en transaktion påbörjas. Vi fokuserar på att bygga en långsiktig strategi för våra kunder genom att vägleda och rådge intensivt genom hela livscykeln – från en idé till slutförande men också med uppföljning och eftertransaktionsstöd.

Bio-Works

80 MSEK | Q4 2017

Bio-Works är ett bioteknikbolag som utvecklar, producerar och säljer innovativa separationsmedieprodukter baserade på agaros för att rena proteiner, peptider och andra biomolekyler. Bolagets produkter används huvudsakligen för att rena biologiska läkemedel och diagnostiska produkter, från forskningsfasen till produktion i stor skala.

IRRAS

334 MSEK | Q4 2017

Irras är ett medtech-bolag som har utvecklat och säljer ett system för dränage och ICP-monitorering för olika typer av hjärnsjukdomar. Bolagets initiala produktfokus ligger på intrakraniella vätskehanteringslösningar som nyttjar den egenutvecklade plattformstekniken IRRAflowTM, ett CE-märkt, helt integrerat, slutet medicintekniskt system som möjliggör både intelligent intrakraniell vätskehantering och noggrann övervakning av intrakraniellt tryck i realtid.

SenzaGen

90,1 MSEK | Q3 2017

SenzaGen utvecklar, säljer och genomför genomiska in vitro-tester för bedömning av kemikaliers allergiframkallande förmåga. SenzaGens tester är mer tillförlitliga än djurförsök och kan även mäta i vilken utsträckning en substans påverkar kroppens immunsystem.

TerraNet

100 MSEK | Q2 2017

TerraNet har utvecklat en mjukvaruplattform som möjliggör intelligent maskin-till-maskin-kommunikation och strömning av data inklusive bandbreddskrävande HD-media helt oberoende av mobilnät eller andra hotspot-beroende nätverk.

AlzeCure

70 MSEK | Q2 2017

AlzeCure Pharma AB utvecklar två läkemedelskandidater inom Alzheimer med en marknadspotential om flera miljarder dollar. Den första kandidaten ACD678 har genomgått intensiv forskning inom AstraZeneca motsvarande 100 manår och SEK 200 M, innan AlzeCure tog över projektet. Den andra molekylen, ACD855, har utvecklats helt inom AlzeCure och båda läkemedelskandidaterna är patenterade av bolaget.

Biovica

60 MSEK | Q1 2017

Biovica utvecklar blodtest för snabb och tillförlitlig utvärdering av behandling hos patienter med spridd cancer. Det första tillämpningsområdet för bolagets test, som marknadsförs under namnet DiviTumTM, är utvärdering av effekten av behandlingar vid spridd bröstcancer. Syftet är att ge onkologer konkreta beslutsunderlag för att optimera överlevnaden hos patienterna.

Acarix

140,4 MSEK | Q4 2016

Acarix är ett medicintekniskt bolag i tidig kommersiell fas som inriktar sig på att förändra och effektivisera den diagnostiska vårdkedjan för kransartärsjukdom som idag leder till att många patienter genomgår invasiva och hälsovådliga undersökningar i onödan. Acarix automatiserade akustiska system, CADScor®System, kan med hög säkerhet detektera blåsljud från hjärtat som uppkommer vid förträngningar i kransartärerna. Ljuden analyseras och översätts senare genom avancerade algoritmer till ett enkelt och handlingsbart provsvar.

Immunovia

219 MSEK | Q3 2016

Immunovia är ett molekylärdiagnostikföretag i kommersiell fas som inriktar sig på att fundamentalt förändra dagens metoder för diagnostisering av komplexa cancerformer och autoimmuna sjukdomar. Immunovias test, IMMray™ PanCan-d, kan med 96 % noggrannhet skilja patienter med pankreascancer i stadium I och II från friska kontrollpersoner – i stadier där cancern går att operera.

Nilar AB

50 MSEK | Q2 2016

Nilar AB har löst den största utmaningen inom batteriteknologi som länge varit en dröm för andra – ett industriellt bipolärt batterisystem baserat på nickel-metall hydridkemi. Det patenterade bipolära systemet gör batteriet effektiv, fördelaktig att tillverka, kompakt och det tål både snabba in- och urladdningar och extrema temperaturer utan att livslängden påverkas negativt. Batteriet kan beställas i den styrka man behöver, är fullt återvinningsbart och försäljningen väntas stiga kraftigt de kommande åren.

Xbrane Biopharma

100 MSEK | Q4 2015

Xbrane Biopharma är ett bioteknikbolag i kommersiell fas som utvecklar och tillverkar komplex biogenerika inom två huvudsakliga segment; generika på läkemedel med kontrollerad frisättning och generika på biologiska läkemedel, så kallade biosimilarer.

Vikingaliv

113,6 MSEK | Q2 2015

Våren 2017 öppnade Vikingaliv, eller Life of Vikings – ett upplevelsemuseum som tar med besökarna på en dramatiserad resa genom vikingarnas värld. Vikingaliv ligger i Båthall 1 vid Galärvarvet på Djurgården, mitt mellan Vasa och Gröna Lund. Med sina årligen sju miljoner betalande besökare, är Djurgården den allra mest perfekta hemmahamnen för Vikingaliv.