Om ExpreS2ion Biotechnologies

ExpreS2ion Biotech är ett biotechbolag som utvecklar vacciner baserade på komplexa proteiner vilka riktar sig mot infektionssjukdomar och cancer. Bolaget utvecklar en pipeline av förebyggande- och terapeutiska vaccinprodukter samtidigt som intäkter genereras genom utlicensiering av bolagets ExpreS2 plattform. ExpreS2ions ledande kandidat är ett vaccin mot COVID-19 som är utlicensierat till Bavarian Nordic, där positiv fas II data rapporterades i februari 2022 och där klinisk fas III inledes under september 2022. ExpreS2ion har en stark pipeline av kandidater i pre-klinisk fas. Bolagets vaccin mot bröstcancer är helägt och har påvisat goda resultat i pre-kliniska studier där bolaget avser att lämna in ansökan om start av fas I studie i början av 2024.

Pressmeddelande

Caset 

  • ExpreS2ion utvecklar vacciner för indikationer med ett växande medicinskt behov, för närvarande inriktat på fem olika områden; Covid-19, Bröstcancer, Influensa, Cytomegalovirus (CMV) och Malaria. Affärsmodellen inkluderar en fokuserad pipeline med hög potential, samarbeten (Bavarian Nordic, Evaxion) samt en Contract Research Organization (CRO) som har genererat SEK 60m sedan Bolagets börsintroduktion 2016.  
  • ExpreS2ions utlicensierade huvudkandidat är ett vaccin mot Covid-19, som i februari 2022 offentliggjorde positiva fas-II data. Resultaten bekräftade kandidatens förmåga att öka neutraliserande antikroppar mot nivåer som rapporterats vara mycket effektiva (>90%) mot SARS-CoV-2. Uppgifterna visade positiva resultat för de stora covid-19-virusvarianterna. Fas-III studie inleddes under september 2022 av Bavarian Nordic.  
  • Nuvarande marknadsdominerande Covid-19 vacciner är baserade på mRNA-teknik och är därav komplicerade och dyra då de måste hanteras, och levereras under mycket kalla förhållanden. Ytterligare så har nuvarande mRNA-vacciner visat sig inte ha det långvariga skydd man hoppades på, samt att muterade strängar av viruset kan undkomma del av vaccinets skydd.  
  • ExpreS2ions vaccinkandidat som riktar sig till bröstcancer, som är ett helägt projekt, förväntas lämna in tillstånd till start av klinisk fas-I studie i början av 2024 efter avläsning av preklinisk säkerhetsstudie mot slutet av 2023, med den första studien på människa planerad att påbörjas 2024. Positiva prekliniska data publicerades under december 2021 och januari 2022, som visar på preklinisk Proof of Concept.
  • Alla ExpreS2ions vaccinkandidater samt CRO-verksamhet är baserad på företagets egenutvecklade plattform, ExpreS2. Plattformen möjliggör kostnads- och tidseffektiv produktion av proteiner som krävs för utveckling och produktion av vacciner och immunterapiprodukter. Hittills har plattformen producerat över 500 olika proteiner, med en framgångsfrekvens på över 90%, till över 100 kunder och partners.      

 Websida: https://expres2ionbio.com/ 

 

Företrädesemission

 

 

SEK 102,4 Miljoner

Mars 2023

Sole Global Coordinator and Sole Bookrunner